Giới thiệu
Minimize
Đề cương chi tiết học phần
Minimize

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ 1( 2020 – 2021)

Tên Giảng viên

Tên học phần

Số tín chỉ

Nhóm lớpNguyễn Thiên Chương

Đồ án kỹ thuật Robot

1

59.CDT

Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu

3

59.CDT

Lý thuyết điều khiển

2

61.CDTVũ Thăng Long

Mạng truyền thông công nghiệp

4
2

59.CDT 59.DDT

 Tự động hóa QTSX
 3
 59.CDT
60.KTCK
 Kỹ thuật ứng dụng PLC
 3  60.CDT
Nguyễn Văn Định

Tự động hóa hệ thống thủy khí

2

59.CDT

TH Tự động hóa hệ thống thủy khí
1  59.CDT

Tin học ứng dụng trong cơ điện tử

2

61.CDT

Nhập môn ngành KT Cơ điện tử
1  62.CDTTrần Văn Hùng

Điều khiển máy điện

3

60.CDT

Đồ án thiết kế mạch giao tiếp
 1  60.CDT
Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển
 3  61.CDT

Điện tử ứng dụng trong cơ điện tử

2

61.CDTNguyễn Nam

TH điều khiển máy điện

1

60.CDT

TH kỹ thuật ứng dụng PLC

1

60.CDT

TH kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển

1

61.CDT