Giới thiệu
Minimize
Enter Title
Minimize

       1. Cuộc thị rô bốt dò đường
          Luật thi đấu:
          Sân  thi đấu 
 
                
          Mỗi trận đấu có 2 đội thi: Đội Xanh và Đội Đỏ. Đội Xanh sẽ xuất phát ở ô màu Xanh và đội Đỏ sẽ xuất phát ở ô đội Đỏ. Mỗi đội sẽ chạy theo màu vạch quy định trước. Đội giành chiến thắng là đội chạm được điểm "Kết thúc" trước - là một cột trung tâm. Số lần retry trong 1 trận đấu là không quá 3 lần. Nếurobot bị lỗi, khi retry phải đặt robot ở vị trí đó.
                
                           
                         


             Video