Nguyễn Văn Định
Minimize
 
Minimize

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2019

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐỊNH                          Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 12/03/1981                      Nơi sinh: Bình Định        

Quê quán: Nhơn Bình, Qui Nhơn, Bình Định     Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                               Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Đại học Nha Trang

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 01 Hòa Tây, Vĩnh Hòa,Nha Trang       

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0905124566           

Fax:                                                         Email: dinhnv@ntu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang

Ngành học: Cơ khí Động lực 

Nước đào tạo: Trong nước                                      Năm tốt nghiệp: 2004

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô – máy kéo                    Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang

-         Tiến sĩ chuyên ngành:                                                               Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

-         Tên luận án:

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Giao tiếp, đọc tài liệu cơ bản

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2005-2007

Nghiên cứu lĩnh vực tự động hóa

2007-2013

Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí

CB Hướng dẫn thực hành

2014

Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí

Giảng viên tập sự

2015

Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình ô tô hybrid 2 chỗ ngồi, phục vụ đào tạo kỹ sư ngành Cơ điện tử và Kỹ thuật ô tô

2012/2013

Trường

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ điều khiển máy khảo nghiệm ma sát điều khiền bằng máy tính phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học nha trang

2012/2013

Trường

 Công tác viên

3

Nghiên cứu chế tạo mô hình hệ thống phanh khí nén trên ô tô

2015/2016

Trường

 Công tác viên

4

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình thực hành khí nén – điện khí nén phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang

2016/2017

Trường

Chủ nhiệm

2.      Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình ô tô hybrid 2 chỗ ngồi, phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang

2013

Khoa học công nghệ Thủy sản

 

Xác nhận của cơ quan

Khánh Hòa, ngày        tháng 12 năm 2019

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)