Trần Văn Hùng
Minimize
 
Minimize

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Văn Hùng                                                                       Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 20/07/1982                                                         Nơi sinh: Nam Định           

Quê quán: Nghĩa Lợi – Nghĩa Hưng – Nam Định                                       Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                           Năm, nước nhận học vị: 2014, Đài Loan

Chức danh khoa học cao nhất:                                                                 Năm bổ nhiệm:

Chức vụ : Giảng viên

Đơn vị công tác: Bộ môn Cơ điện tử - Khoa Cơ khí – Đại học Nha Trang.

Chỗ ở: Tổ 18 – Xuân Ngọc – Vĩnh Ngọc – Nha Trang

Điện thoại liên hệ: 0834.246.929                                                  Email: hungtv@ntu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Đại học         

Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngành học: Công nghệ Thông tin                

Nước đào tạo: Viêt Nam                                                                            Năm tốt nghiệp: 2005

2.      Sau đại học

-        Thạc sĩ chuyên ngành:   Cơ điện tử                         Năm cấp bằng: 2014     Nơi đào tạo: Đài loan

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Thành thạo

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2005-2007

Công ty TNHH Kỹ thuật điện Vạn Việt

Nhân viên

2007 - Nay

Bộ môn Cơ điện tử - Khoa Cơ khí – Đại học Nha Trang

Giảng viên

 


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu, chế tạo Robot định vị và điều khiển từ xa.

2004/2005

Trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot lặn phục vụ công nghệ nuôi tôm lồng trên biển.

2009/2011

Bộ

Cộng tác viên

3

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ điều khiển máy khảo nghiệm ma sát điều khiển bằng PC phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Nha Trang

2012/2013

Trường

Chủ nhiệm đề tài

2.      Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Singularity-Free Adaptive Control for Uncertain Omnidirectional Mobile Robots

Jeng-Tze Huang, Tran Van Hung

Proceedings of the 9th Asia Control Conference, 2013, Turkey, Print ISBN: 978-1-4673-5767-8