Vũ Thăng Long
Minimize
   
 
Minimize

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2019

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: VŨ THĂNG LONG                                           Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 11/12/1977                                  Nơi sinh: Tiền Giang        

Quê quán: Long Định – Châu Thành – Tiền Giang         Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                               Năm, nước nhận học vị: 2016, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Bộ môn Cơ điện tử

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Đại học Nha Trang

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 17, Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang          

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0982899041           

Fax:                                                         Email: longvt@ntu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang

Ngành học: Cơ khí Động lực 

Nước đào tạo: Trong nước                                      Năm tốt nghiệp: 2000

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Công nghệ Cơ điện tử                        Năm cấp bằng: 2006

Nơi đào tạo: Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan

-         Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực                   Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nha Trang

-         Tên luận án: Nghiên cứu tối ưu hóa thiết kế độ lớn và tham số điều khiển nguồn năng lượng hệ động lực xe hybrid

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Giao tiếp, đọc dịch tài liệu chuyên ngành


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2000 - 2003

Khoa cơ khí, ĐH Nha Trang

Giảng viên

2004 - 2006

Khoa cơ khí, ĐH Nha Trang

Học Thạc sĩ tại AIT, Thái Lan

2007 - nay

Khoa cơ khí, ĐH Nha Trang

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Mô phỏng hệ thống khởi động điện trên ô tô

2004 - 2005

Trường

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot lặn phục vụ công nghệ nuôi tôm trong lồng trên biển

2009 - 2011

Bộ

Chủ nhiệm

4

2.      Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Research on power flow management in hybrid engines

2011

Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số đặc biệt 01, 10/2011

2

Bees-algorithm-based optimization of component size and control strategy parameters for parallel hybrid electric vehicles

2012

International Journal of Automotive Technology, 13, 7, 1177 – 1183

3

Application of Bees Algorithm for simultaneous optimisation of HEV key component sizes and control strategy

2012

The 2nd international conference on automotive technology, engine and alternative fuels, ISBN: 978-604-73-1496-6, 37 – 43

4

Research on Control Strategy of Series Hybrid Electric Vehicles

2013

International Journal of  Renewable Energy and Environmental Engineering, ISSN 2348-0157, Vol. 01, No. 01, October 2013

5

Application of a pheromone-based bees algorithm for simultaneous optimisation of key component sizes and control strategy for hybrid electric vehicles

2015

International Journal of Swarm Intelligence and Evolutionary Computation, USA, Vol. 04, Issue 01, 2015

6

Application of a Pheromone-based Bees Algorithm as an optimizer of Multidisciplinary Design Optimization for Powertrain Component Sizing and Control Strategy Parameters for Hybrid Electric Vehicles – Toyota Prius 1998

2015

The 14th Conference on Science and Technology, International Session on Transportation Engineering, HCM City University of Technology

7

Application of a Pheromone-Based Bees Algorithm as an Optimizer Within a Multidisciplinary Design Optimization System for Powertrain Component Sizing and Control Parameters for Hybrid E-Vehicles

2016

International Journal of Transportation Engineering and Technology, USA, Vol. 1, No. 1, 2015, pp 1-9, doi: 10.11648/j.ijtet.2015.0101.11

 

Xác nhận của cơ quan

Khánh Hòa, ngày  03      tháng 12 năm 2019

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

                                                                  TS. Vũ Thăng Long