Enter Title
Minimize

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ SINH HOẠT HỌC THUẬT

Tháng 12/2019

Kính gửi: Phòng ĐBCL&KT

Bộ môn: Cơ điện tử                                                              Khoa: Cơ khí

Giờ/ngày tổ chức: 7h30 ngày 6 tháng 12 năm 2019       

Địa điểm: VP Bộ môn CĐT

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

STT

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Thiên Chương

Thiết kế, chế tạo hệ thống phân loại ớt ứng dụng xử lý ảnh

2

Vũ Thị Nhài

Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo – điều khiển- giám sát sử dụng công nghệ FPGA

3

Nguyễn Nam

Thiết kế chế tạo robot mini tự hành do đường trong mê cung

4

Nguyễn Văn Định

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy đột lỗ tôn tự động

5

Vũ Thăng Long

Nghiên cứu ứng dụng bộ NI Elvis vào việc giảng dạy và thực hành cho sinh viên ngành Cơ điện tử - ĐH Nha Trang

6

Trần Văn Hùng

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cân thống kê năng suất

                                                                                                     Trưởng Bộ môn

                                                                                                Nguyễn Thiên Chương