Minimize
Khoa Cơ khí - Đại học Nha TrangThi RoboconGiảng đường G1Giảng đường G3 hình con tàuHT10HT14HT13HT15HT9HT6San bongNTU
Sự kiện hướng tới
Minimize
 KHOA CƠ KHÍ
TUYỂN SINH NĂM 2019 
Các ngành

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
KỸ THUẬT NHIỆT (ĐIỆN LẠNH)
KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 Thông tin chi tiết tại: http://tuyensinh.ntu.edu.vn/
 

 

Các Bộ môn
Minimize
CỰU SV KHOA CƠ KHÍ
Minimize

Ủng hộ các hoạt động của Khoa nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập TrườngCác video clip tiếp theo, Click here

Liên kết webside
Minimize
==========================
==========================
TRANG TIN KHOA CƠ KHÍ
Minimize

 
Minimize
KHOA CƠ KHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Số 2, Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa
ĐT: 0258 3832068, Email: fme@ntu.edu.vn

-----o0o-----