Chương trình đào tạo nghề ngắn hạn
Đóng

TT

Tên nghề

Trình độ sau khi học

Thời gian (tháng) 

Học phí (đồng)

Đối tượng tuyển sinh

1

Gia công cắt gọt (Tiện, phay, bào)

 Sơ cấp nghề

06

7.500.000

Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương

 

 

 

 

 

2

Lập trình và gia công trên máy CNC

 

 

 

- Học sinh, sinh viên các ngành cơ khí

- Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư cơ khí

Mô đun 1: Lập trình và gia công trên máy phay CNC

Kỹ thuật viên

02

2.200.000

Mô đun 2: Lập trình và gia công trên máy cắt dây CNC

Kỹ thuật viên

01

1.300.000

Mô đun 3: Lập trình và gia công trên máy EDM CNC điện cực định hình

Kỹ thuật viên

01

900.000

 

 

 

3

Lập trình CAM và gia công CNC ảo trên máy tính

Mô đun 1: Lập trình CAM và gia công CNC ảo trên máy tính (phần cơ bản)

Kỹ thuật viên

03

2.500.000

Mô đun 2: Lập trình CAM và gia công CNC ảo trên máy tính (phần nâng cao)

Kỹ thuật viên

03

2.500.000

4

Vẽ cơ khí trên máy tính

Mô đun 1: Phân tích và thiết lập bản vẽ kỹ thuật trên máy tính

Kỹ thuật viên

02

900.000

Mô đun 2 :Mô hình hóa hình học trên máy vi tính (phần cơ bản)

Kỹ thuật viên

02

1.200.000

Mô đun 3: Mô hình hóa hình học trên máy vi tính (phần nâng cao)

Kỹ thuật viên

02

1.200.000

 

 

5

Phân tích, tính toán với sự trợ giúp của máy tính

Mô đun 1: Phân tích, tính toán với sự trợ giúp của máy tính cơ bản

Kỹ thuật viên

02

1.200.000

Mô đun 2: Phân tích, tính toán với sự trợ giúp của máy tính nâng cao

Kỹ thuật viên

02

1.200.000

6

Vận hành và bảo dưỡng máy lạnh công nghiệp

Kỹ thuật viên

03

3.500.000

Học sinh tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương trở lên.

7

Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí dân dụng

Kỹ thuật viên

03

3.500.000

8

Vận hành, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Kỹ thuật viên

03

3.500.000

9

Vận hành và bảo dưỡng lò hơi công nghiệp, hệ thống sấy

Kỹ thuật viên

03

3.500.000