Trình độ đại học
Đóng
                                   
                                          Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

                                          Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh

                                         
Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

                                          Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

                                          Chương trình đào tạo các ngành từ khóa 53 trở về trước