Trang tin chuyên môn
Đóng
Đào tạo
Đóng
Đào tạo
Đóng
 •        Chuẩn đầu ra

         Chương trình đào tạo

         Chương trình học phần

         Chương trình GD học phần

         Đổi mới PPGD

         Tài liệu
Giới thiệu
Đóng
Đào tạo
Đóng
Chuẩn đầu ra
Đóng
                   Mục tiêu đào tạo

           Sinh viên tốt nghiệp chương trình giáo dục đại học Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử có khả năng sau:

1.      Hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể, có ý thức và năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

2.      Vận dụng kiến thức được đào tạo trong chương trình giáo dục để phát hiện và giải quyết các vấn đề trong chuyên môn.

3.      Ứng dụng kiến thức khoa học tự nhiên vào giải quyết vấn đề kỹ thuật và công nghệ.

4.      Thiết kế, tư vấn và đề xuất các giải pháp tự động hóa.

5.      Chẩn đoán, sửa chữa và trực tiếp vận hành các thiết bị và hệ thống điều khiển tự động.

6.      Giám sát thi công và kiểm định chất lượng hệ thống điều khiển tự động.

7.      Kinh doanh các sản phẩm tự động hóa.

8.      Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp ngành Cơ điện tử, điện – điện tử và các ngành thuộc lĩnh vực cơ khí.

9.      Trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu một trong các ngôn ngữ sau:

Ngôn ngữ Anh: TOEIC 350 điểm hoặc tương đương;

Ngôn ngữ Pháp:  DELF (A1)  75 điểm hoặc tương đương;

Ngôn ngữ Trung:  HSK  130 điểm hoặc tương đương.

10.  Sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý.             
                    Nội dung đầy đủ chuẩn đầu ra           KAS