Giới thiệu
Đóng
Đề cương chi tiết học phần
Đóng
Đề cương học phần HKI năm học 2019-2020

 STT  Cán bộ giảng dạy

 Học phần đảm nhiệm

    1
 Nguyễn Thiên Chương              1. Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu  => DCCTH

 2. Đồ án kỹ thuật Robot           => DCCTHP

 3. Thực hành lập trình hệ thống nhúng => DCCTHPVũ Thăng Long 
 1. Mạng truyền thông công nghiệp_ 58CDT     => DCCTHP

 2. Tự động hóa quá trình sản xuất_ 58CDT         => DCCTHP

 3. Kỹ thuật ứng dụng PLC_ 59CDT     => DCCTHP

 4. Mạng truyền thông công nghiệp_ 58DDT 1&2      => DCCTHP

 
3
 


 Nguyễn Văn Định
 
1. Tự động hóa hệ thống thủy khí_58CDT => DCCTHP

2. TH tự động hóa hệ thống thủy khí_58CDT => DCCTHP

3. Nhập môn công nghệ kỹ thuật CDT_60CDT => DCCTHP

4. Tin học ứng dụng CDT_60CDT => DCCTHP

5. Nhập môn ngành KTCDT_61CDT => DCCTHP

6. Cơ điện tử ứng dụng_60D.CNNL   => DCCTHP
4  Trần Văn Hùng 
 
1. Điều khiển máy điện  => DCCTHP

2. Kỹ thuật ứng dụng Vi điều khiển => DCCTHP

3. Đồ án thiết kế mạch giao tiếp => DCCTHP

Nguyễn Nam

1. Thực hành điều khiển máy điện - 59CDT => DCCTHP

2. TH kỹ thuật ứng dụng PLC - 59CDT => DCCTHP

3. TH kỹ thuật vi điều khiển - 60CDT => DCCTHP

4. TH Cơ điện tử ứng dụng- 60D.CNNL => DCCTHP

 


6Vũ Thị Nhài 

1. Lý thuyết điều khiển - 60CDT =>DCCTHP
     
2. Điện tử ứng dụng trong CDT - 60CDT =>DCCTHP

3.Tự động hóa quá trình sản xuất - 59KTCK 1&2 =>DCCTHP