Giới thiệu
Đóng
Đề cương chi tiết học phần
Đóng
Đề cương học phần HKII năm học 2018-2019

 STT  Cán bộ giảng dạy

 Học phần đảm nhiệm

    1
 Nguyễn Thiên Chương              1. Kỹ thuật Robot => DCCTHP

 2. Kỹ thuât mô phỏng trên máy tính          => DCCTHP

 3. Lập trình hệ thống nhúng => DCCTHP

 4. Thực hành lập trình hệ thống nhúng => DCCTHP

 

2
  Nguyễn Văn Định
 
1. Cảm biến và ứng dụng_59CDT => DCCTHP

2. Cơ điện tử ứng dụng_59NL  => DCCTHP3

Trần Văn Hùng 
 
1. Thiết kế mạch giao tiếp => DCCTHP

Nguyễn Nam

1. Thực hành Kỹ thuật Robot - 58CDT => DCCTHP

2. TH Thiết bị điện trong HT CDT - 59CDT => DCCTHP

3. TH Cảm biến và ứng dụng - 59CDT => DCCTHP

4. TH Cơ điện tử ứng dụng- 59NL => DCCTHP

 


5Vũ Thị Nhài 

1. Đồ án lý thuyết điều khiển - 59CDT =>DCCTHP
     
2. Thiết bị điện trong hệ thống CDT - 59CDT =>DCCTHP

3. Hệ thống cơ điện tử - 59CTM =>DCCTHP