Enter Title
Đóng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ SINH HOẠT HỌC THUẬT

Tháng 4/2019

Kính gửi: Phòng ĐBCL&KT

Bộ môn: Cơ điện tử                                                               Khoa: Cơ khí

Giờ/ngày tổ chức: 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2019  

Địa điểm: VP Bộ môn CĐT

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

STT

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Thiên Chương

Động cơ tuyến tính

2

Vũ Thăng Long

Điều khiển quãng đường của con trượt trên trục vít me, sử dụng PLC Siemens S7-1200 và động cơ AC Servo Yaskawa trên mô hình dạy học của Bộ môn Cơ điện tử

                                                                                                     Trưởng Bộ môn

                                                                                                Nguyễn Thiên Chương