ThongBao
Đóng

Sinh hoạt học thuật tháng 3/2017
06/03/2017 3:13:32 CH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ SINH HOẠT HỌC THUẬTTháng 3/2017

Kính gửi: Phòng ĐBCL&TT

  • Bộ môn: Cơ điện tử                                                               Khoa: Cơ khí
  • Giờ/ngày tổ chức: 9h10 thứ năm ngày 09 tháng 3 năm 2017   
  • Địa điểm: VP Bộ môn CĐT
  • Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

STT

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Vũ Thăng Long

Chuyên đề và nội dung thực hiện cho việc làm Chuyên đề tốt nghiệp khóa 55 – Cơ điện tử

2

Nguyễn Thiên Chương

Chuyên đề và nội dung thực hiện cho việc làm Chuyên đề tốt nghiệp khóa 55 – Cơ điện tử

3

Nguyễn Văn Định

Chuyên đề và nội dung thực hiện cho việc làm Chuyên đề tốt nghiệp khóa 55 – Cơ điện tử

4

Nguyễn Nam

Chuyên đề và nội dung thực hiện cho việc làm Chuyên đề tốt nghiệp khóa 55 – Cơ điện tử

5

Vũ Thị Nhài

Chuyên đề và nội dung thực hiện cho việc làm Chuyên đề tốt nghiệp khóa 55 – Cơ điện tử

                                                                                                     Trưởng Bộ môn