ThongBao
Đóng

Sinh hoạt học thuật tháng 9/2018
24/09/2018 8:12:01 CH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ SINH HOẠT HỌC THUẬT

Tháng 09/2018

Kính gửi: Phòng ĐBCL&TT

Bộ môn: Cơ điện tử                                                               Khoa: Cơ khí

Giờ/ngày tổ chức: 9h00 ngày 25 tháng 09 năm 2018    

Địa điểm: VP Bộ môn CĐT

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

STT

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Thiên Chương

Touch probe dùng trên máy CNC và đo 3D

2

Trần Văn Hùng

Cân kiểm tra thùng sản phẩm (đạt/loại)

3

Vũ Thăng Long

Một số điểm mới khi sử sụng TIA Portal V.14 so với Step 5 trong cấu hình thiết bị và mô phỏng

                                                                                                     Trưởng Bộ môn

                                                                                                Nguyễn Thiên Chương