TS. Đặng Xuân Phương
Đóng

MENU
Đóng
Trang chủ
Giới thiệu
Nghiên cứu khoa học
Giảng dạy
Thời khóa biểu
Liên hệ

 
Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:     Đặng Xuân Phương                   Giới tính: Nam

Quê quán: Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định     Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                      Năm, nước nhận học vị: 2011, Hàn Quốc

Chức vụ hiện tại:      Trưởng BM Chế tạo máy + Phó trưởng khoa Cơ khí

Đơn vị công tác hiện tại :                                   Bộ môn Chế Tạo Máy, Khoa Cơ Khí, Đại học Nha Trang

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 3B Thanh Nam, Phường Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa              

Điện thoại liên hệ:  CQ:                                      DĐ: 0905 185469                                                                

Email: phuongdx@ntu.edu.vnII. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     Đại học:

Hệ đào tạo:   Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Thủy sản Nha Trang

Ngành học:   Cơ khí Tàu thuyền 

Nước đào tạo:  trong nước                              Năm tốt nghiệp: 1998

Bằng đại học 2: Cử nhân tiếng Anh                 Năm tốt nghiệp: 2006

 2.     Sau đại học

 -  Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy    Năm cấp bằng: 2003.        Nơi đào tạo: Trường đại học Nha Trang

-   Tiến sĩ chuyên ngành:  Kỹ thuật cơ khí,       Năm cấp bằng: 2011

            Nơi đào tạo: Trường Đại học Ulsan, Hàn quốc

            Tên luận án: Development of optimization methods for injection molding in terms of process parameters and cooling channels 

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

2. Tiếng Hàn

Mức độ sử dụng: Thành thạo

Mức độ sử dụng: Sơ cấp

 

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Chức danh      

1998-2007

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy - Khoa Cơ khí, Trường ĐHNT

Giảng viên

2008-2010

Đại học Ulsan, Hàn Quốc

Nghiên cứu sinh

1/2011-7/2011

Đại học Ulsan, Hàn Quốc

Post-doctor

8/2011- 8/2013

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy - Khoa Cơ khí, Trường ĐHNT

Giảng viên, Trưởng BM CTM

 9/2013 đến nay

 Bộ môn Công nghệ chế tạo máy - Khoa Cơ khí, Trường ĐHNT

Trưởng BM CTM, kiêm Phó trưởng khoa Cơ khí

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.    Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ứng dụng tin học trong nghiên cứu tính toán, kiểm tra dao động xoắn hệ trục chân vịt tàu cá cỡ nhỏ

2002-2003

Trường

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo đồng bộ các thiết bị phục vụ mô hình nuôi tôm thương phẩm thâm canh, quy mô trang trại (KC.07.27)

 2004-2006

 Nhà nước

 Công tác viên

3

Thiết kế-chế tạo bơm đảo nước chuyên dụng dùng trong nuôi trồng thủy sản bằng vật liệu phi kim loại. (B205-33-47)

1/2005-12/2006

Bộ

Chủ nhiệm

4

Nghiên cứu xây dựng hệ thống các bài thực hành và thí nghiệm trên các máy CNC để nâng cao chất lượng đào tạo tại trường ĐHNT (TR2012-13-04)

5/2012-4/2013

Trường

Chủ nhiệm

 5

Development of cold roll forming process for   high-strength  steel  sheet 

 2009/06~2011/05

 Small  and  Medium

Business

Administration

 Cộng tác viên

 6

Film  forming  integrated  chrome metal  poor  process  technology development

 2009/03~

2009/12

 Korea  Industrial

Complex  Corp.Cộng tác viên

 7

Platform  Technology  of  Process Planning  for  c-MES

 2009/06~

2010/05

Korea  Evaluation

Institute  of  Industrial

Technology

 Cộng tác viên

8

Development of Information

Technology-Based Manufacturing Process Systems for Energy Savings

Đề tài nhánh:Holistic process chain optimization for forging production of automotive parts in terms of manufacturing efficiency and saving operation energy

2010-2013

International Collaborative R&D Program

của Chính phủ Hàn Quốc

Cộng tác viên

9

 

서보 기반의 신개념 브로칭

              
머신 개발

Development of electrical

driven (servo motor and ball

screw based) broaching

machine

 6/2013-5/2015

Korea Broaching Machine Company and Lab for Production Engineering  (University of Ulsan)

 Cộng tác viên

 2.    Các công trình khoa học đã công bố (tác giả và đồng tác giả):

TT

Tên công trình

Tác giả/đồng tác giả

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nghiên cứu gia công tinh cánh chân vịt trên máy phay CNC 3 trục 

Đặng Xuân Phương

2004

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản,

2

Phương pháp số hoá các đồ thị thực nghiệm 

Đặng Xuân Phương

2005

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, - Số 4, 2004

3

Tính toán kiểm tra bền cánh chân vịt tàu thuỷ bằng phương pháp phần tử hữu hạn và công nghệ CAD 

Đặng Xuân Phương

2006

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, - Số 4, 2005

4

Nghiên cứu tự động hoá việc tính toán tay đòn ổn định tàu thuỷ làm việc trên mặt nước có sóng nhờ công nghệ CAD 

Đặng Xuân Phương

2006

Tạp chí Thủy sản, Số 9, 2006

5

Ứng dụng Excel để giải bài toán động học cơ cấu phẳng

Đặng Xuân Phương

2007

Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, - Số 2, 2007

6

Design optimization of a plastic armrest frame

Hong-Seok Park, Xuan-Phuong Dang, Gyu-Bong Lee

2008

Proceeding of International Conference on Sustainability and Remanufacturing VI, September 29 – October 1, Busan, Korea, pp: 120-125

7

Structural optimization of mechanical components using radial basis function and CAD

Hong-Seok Park, Xuan-Phuong Dang

2009

KSAE 2009 Annual Conference

 8

Design of Die Forging Process for Marine Engine Thrust Shaft

Hong-Seok Park, Il-Keun Kwon, and Dang Xuan Phuong

 2009

The 3rd International Conference on Manufacturing, Machine Design and Tribology, Jeju, South Korea, 2009.

9

Structural optimization based on CAD-CAE integration and metamodeling techniques

Hong-Seok Park, Xuan-Phuong Dang

2010

Computer-Aided Design, Volume 42, Issue 10, October 2010, Pages 889-902

10

Optimization of conformal cooling channels with array of baffles for plastic injection mold

Hong-Seok Park, Xuan-Phuong Dang

2010

International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Vol. 11, No.6, December, 2010, pp. 1-12

11

Development of plastic fender for weight -reduced automobiles

Hong-Seok Park, Xuan-Phuong Dang

2010

KSAE 2010 Annual Conference

12

Development of a retention mechanism for minimizing defective overlap in film insert molding

Hong-Seok Park, Xuan-Phuong Dang

2010

International Forum on Strategic Technology (IFOST 2010), Ulsan Korea

13

Development of a green manufacturing process for making a chrome -like radiator grill

Hong-Seok Park, Xuan-Phuong Dang

2010

21st DAAM International World symposium, Volume 21, No.1, pp: 0037-0038, 2010

14

Design of U-shape milled groove conformal cooling channels for plastic injection mold

Xuan-Phuong Dang, Hong-Seok Park,

2011

International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Vol. 12, No. 1, February, 2011, pp. 73-84

15

Development of a fiber-reinforced plastic armrest frame for weight-reduced automobiles

Hong-Seok Park, Xuan-Phuong Dang

2011

International Journal of Automotive Technology, Vol. 12, No. 1, February, 2011, pp. 83-92.

16

An application of ANN-GA hybrid approach on modeling and optimizing roll forming of aluminum car doorbelt

Hong-Seok Park, Tran Viet Anh, Xuan-Phuong Dang

2011

International Journal of Modern Manufacturing Technologies, Vol. III, No. 1/ 2011, pp: 57-66

17

Development of short fiber-reinforced plastic front side panels for weight-reduced automobiles

Hong-Seok Park, Xuan-Phuong Dang

2011

CIRP 44th Conference on Manufacturing Systems, Madison Wisconsin, USA

18

A study on the inline induction heating for forging in terms of saving operating energy

Berend Denkena,  Xuan-Phuong Dang, Jan Henjes, Ingo Luken,  Guy-Bong Lee, and Hong-Seok Park

2011

International symposium on green manufacturing and application (ISGMA2011), Seoul National University, Korea

19

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật mô hình toán học gần đúng trong tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật

Đặng Xuân Phương

2012

Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản, , số 1,2012

20

Development of a green manufacturing process for automotive radiator grill

Hong-Seok Park and Xuan-Phuong Dang and Guy-Bong Lee

2012

1st Joint Symposium on System Integrated Intelligence 27-29/6/2012 – Hannover -Germany

21

Design and simulation-based optimization of cooling channels for injection mold

Hong-Seok Park and Xuan-Phuong Dang

2012

Book Chapter, New Technologies-Trend, Innovations and Research/OpenInTech 2012

22

A study on  the heat losses reduction for the in-line induction heating system

Park Hong Seok, Berend Denkena, Dang Xuan Phuong, Jan Henjes and Ingo Lüken

2012

International symposium on green manufacturing and application (ISGMA2012), Jeju Island, Korea

23

Development of plastic front side panels for green cars

H.S. Park,

X.P. Dang,

A. Roderburg,

B. Nau

2012

CIRP of JMST (Journal of Manufacturing Science and Tecnology, Vol.6, Issue 1, pp.44-52 (2012))

24

Optimization of the In-line Induction Heating Process for Hot Forging in Terms of Saving Operating Energy

Hong-Seok Park, Xuan-Phuong Dang

2012

International Journal Of Precision Engineering And Manufacturing   Vol. 13, No. 7, pp. 1085-1093

25

Reduction of heat losses for the in-line induction heating system by optimization of thermal insulation

Hong-Seok Park and Xuan-Phuong Dang

2013

International Journal Of Precision Engineering And Manufacturing, Vol 14, No.6 pp.903-909

 26

 

Prozessketten für Kurbelwellen ökologisch gestalten (Design process chains for ecologically production of crankshafts)

Berend Denkena, Bernd-Arno Behrens, Hong-Seok Park, Jan Henjes, Stefan Kröning, Timur Yilkiran, Andreas Klassen, X.P Dang, T.N.T Binh

2013

Carl Hanser Verlag, München ZWF, Jahrg. 108(2013) 4, pp. 224-228

 27

A study on the heating process for forging of an automotive crankshaft in terms of energy efficiency

Hong-Seok Park, Xuan-Phuong Dang

2013

CIRP 46th – CMS2013, Setúbal, Portugal, 29-31/May/2013,

 28

Improving the energy efficiency by process parameter optimization approach: a case study for induction heating

 

Xuan-Phuong Dang

2013

International Journal of Renewable Energy and Environmental Engineering, Volume 01, No. 01, October 2013, Pages: 12-16

29

General frameworks for optimization of plastic injection molding process parameters

 Xuan-Phuong Dang

2014

Simulation Modelling Practice and Theory,

Volume 41, February 2014, Pages 15–27

30

A study on the static and dynamic behavior of an electro-mechanical driven broaching machine

H.S.  Park, 

X.P.  Dang,

N.T.  Thanh,  M.S.Go, 

J.H.  Jeoung

2014

한국생산제조시스템학회 2014년도 춘계학술대회

2014
428() ~ 30()

CECO
창원컨벤션센터

31

 Multiobjective Optimization of the Heating Process for Forging Automotive Crankshaft, 

 Hong-Seok Park and Xuan-Phuong Dang

 2015

 Journal of Manufacturing Science and Engineering, Vol. 137, 2015

 32

Development of an Electro-mechanical Driven Broaching Machine

 Hong-Seok Park, In-Soo Park,  Xuan-Phuong Dang,

 2015

 Journal of the Korean Society of Manufacturing Technology Engineers 24:1 (2015) 007~014

 33

 

Energy-Efficient Optimization of Forging Process Considering the Manufacturing History

Hong-Seok Park, Trung-Thanh Nguyen, and Xuan-Phuong Dang

 2016

International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, Vol. 3

 34

Multi-Objective Optimization of Turning Process of Hardened Material for Energy Efficiency

 Hong-Seok Park, Trung-Thanh Nguyen, and Xuan-Phuong Dang

 2016

International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Vol. 17, No. 12, pp. 1623-1631, December 2016