ĐóngCác Bộ môn
Đóng
Liên hệ với chúng tôi:
Đóng
         1. Trưởng khoa Cơ khí: TS. Nguyễn Văn Tường
                   Email: tuongnv@ntu.edu.vn
                   Điện thoại: 0982354509

         2. Phó trưởng khoa + Trưởng BM Chế tạo máy: TS. Đặng Xuân Phương
                   Email: phuongdx@ntu.edu.vn
                   Điện thoại: 0905185469

         3. Thư ký Khoa: Trần Thị Thanh Vân
                   Email: haianhtt@gmail.com
                   Điện thoại: 0986643692

         4. Trưởng Bộ môn Cơ điện tử: ThS. Vũ Thăng Long
                   Email: longvt_ntu@yahoo.com
                   Điện thoại: 0982899041

         5. Trưởng Bộ môn Nhiệt lạnh: TS. Trần Đại Tiến
                   Email: tienktl56@gmail.com
                   Điện thoại: 0914014654