Tin tức
Đóng

KẾT THÚC MỘT NĂM HỌC THẮNG LỢI

Ngày đăng: 13-02-2017 / Đăng bởi: Khoa Cơ khí
Trong năm học 2015-2016, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng vượt bậc tập thể cán bộ viên chức (CBVC) Khoa Cơ khí đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm học. Những nhiệm vụ trọng tâm của Khoa được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch với chất lượng và hiệu quả tốt.

KẾT THÚC MỘT NĂM HỌC THẮNG LỢI

Nguyễn Văn Tường

Trong năm học 2015-2016, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng vượt bậc tập thể cán bộ viên chức (CBVC) Khoa Cơ khí đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm học. Những nhiệm vụ trọng tâm của Khoa được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch với chất lượng và hiệu quả tốt. Công tác đào tạo được tổ chức và thực hiện theo đúng kế hoạch chung. Chất lượng giảng dạy lý thuyết và thực hành được duy trì. Các nhiệm vụ đào tạo phát sinh đều được hoàn thành đúng kế hoạch. Đặc biệt, quy mô đào tạo tăng hơn năm trước. Công tác hợp tác đối ngoại và nghiên cứu khoa học (NCKH) luôn được lãnh đạo Khoa quan tâm và đã đạt nhiều thành công.

Một số hoạt động nổi bật của Khoa trong năm qua như sau:

- Đã tổ chức thành công Ngày hội Kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên Khoa tổ chức Ngày hội Kỹ thuật với một số hoạt động trọng tâm như trình bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của các bộ môn trong Khoa và tổ chức 02 cuộc thi về thiết kế, chế tạo dụng cụ bóng bàn và thiết kế, chế tạo xe chạy bằng năng lượng lò xo bẫy chuột. Cuộc thi đã thu hút sự chú ý của sinh viên và giảng viên trong Trường và học sinh phổ thông do cuộc thi tổ chức trùng với Ngày Mở của Trường.

- Xuất bản 01 tài liệu tham khảo (Bài tập Nguyên lý máy, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật) và đang hoàn thiện bản thảo của 03 tài liệu. Đây là một công việc quan trọng mà Khoa triển khai thực hiện nhằm đảm bảo CBVC Khoa đạt tiêu chuẩn chức danh theo Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV (Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chứcgiảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập).

- Bảo vệ thành công 05 thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016 (toàn Trường có 11 thuyết minh bảo vệ thành công), bảo vệ thành công 01 thuyết minh dự án NCKH cấp tỉnh (Thiết kế, chế tạo cân phân loại cá ngừ theo trọng lượng), bảo vệ thành công 01 đề tài NCKH cấp tỉnh (Thiết kế, chế tạo cân tổ hợp).

- Xuất bản 3 bài báo trong nước, 8 bài báo cáo khoa học hội thảo toàn quốc, 3 bài báo cáo khoa học hội thảo quốc tế, 2 bài đăng trên tạp chí quốc tế (01 bài đăng trên tạp chí SCIE). Như vậy, nếu chia bình quân số giảng viên cơ hữu làm việc trong năm thì trung bình mỗi người có 01 bài báo hoặc báo cáo hội thảo quốc gia hoặc quốc tế.

Có thể nói trong năm qua vai trò của Chi bộ Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên Khoa đã phát huy. Khoa giữ vững được truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng tập thể của CBVC trong khoa. Đại đa số CBVC trong khoa có ý thức tổ chức và kỷ luật tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tin tưởng và ủng hộ chủ trương đổi mới công tác quản lý của lãnh đạo Nhà trường. Đây sẽ là những tiền đề để Khoa tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mình trong năm học tới.

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh