Tin tức
Đóng

HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA 2016

Ngày đăng: 13-02-2017 / Đăng bởi: Khoa Cơ khí
Được sự đồng ý của BTV Đoàn Trường, sáng ngày 06/11/2016, tại Giảng đường G1.301, Ban chấp hành Đoàn Khoa Cơ khí đã tổ chức Hội nghị kiện toàn BCH năm 2016 để bổ sung những nhân sự có nhiệt huyết và năng lực vào BCH, nhằm để thúc đẩy hoạt động của Đoàn Khoa trong thời gian tới.

Được sự đồng ý của BTV Đoàn Trường, sáng ngày 06/11/2016, tại Giảng đường G1.301, Ban chấp hành Đoàn Khoa Cơ khí đã tổ chức Hội nghị kiện toàn BCH năm 2016 để bổ sung những nhân sự có nhiệt huyết và năng lực vào BCH, nhằm để thúc đẩy hoạt động của Đoàn Khoa trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của Đại diện Chi ủy, BCN Khoa, Liên Chi hội, các đồng chí trong BCH hiện tại, BCH các Chi đoàn và các nhân sự được đề cử hoặc ứng cử.

Danh sách đề cử và ứng cử gồm có 19 đồng chí, các đ/c trong danh sách tự giới thiệu năng lực bản thân cũng như định hướng đóng góp cho hoạt động Đoàn Khoa nếu được trúng cử.

Hội nghị đã tiến hành bầu cử và kết quả các đ/c trúng cử vào BCH như sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

CHI ĐOÀN

SỐ PHIẾU

BẦU CHỌN

        1           

Trương Thanh Quy

13/04/1995

56CTM

28/30

        2           

Đỗ Văn Anh

22/02/1996

57CDT

23/30

        3           

Hoàng Trung Hiếu

01/01/1995

56CDT

22/30

        4           

Huỳnh Trọng Sơn

12/02/1996

56CTM

27/30

        5           

Đinh Thị Diễm Kiều

12/5/1998

58CDT

25/30

        6           

Lê Thị Thu Hằng

04/01/1997

57NL

27/30

        7           

Đỗ Thành Phương

16/10/1997

57NL

28/30

        8           

Trần Trọng Thức

04/08/1996

56CDT

25/30

        9           

Lê Thanh Trường

11/10/1997

57CTM

25/30

    10           

Nguyễn Tấn Lực

13/06/1997

57NL

25/30

    11           

Đỗ Hoài Thương

10/5/1997

57NL

22/30

    12           

Nguyễn Công Thắng

19/07/1998

58NL

20/30

    13           

Nguyễn Tuấn Vũ

20/10/1996

56CDT

20/30

    14           

Lê Đình Khải

25/08/1996

56CTM

19/30

    15           

Vũ Mạnh Tiến

03/03/96

56NL

19/30

Hội nghị cũng đã đề cử vị trí Phó Bí thư Đoàn Khoa và biểu quyết, kết quả như sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

CHI ĐOÀN

Tỉ lệ

        1           

Vũ Hoàng Linh

04/09/1995

55NL

100%

Hội nghị cũng đã biểu quyết các đ/c có cùng số phiếu tín nhiệm để bầu chọn vào BCH chính thức, các đ/c còn lại sẽ là UV dự khuyết. Như vậy, danh sách BCH hiện tại của Đoàn Khoa như sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐV CÔNG TÁC/ CHI ĐOÀN

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

     1         

Nguyễn Văn Định

Bí thư

BM Cơ điện tử

Phụ trách chung

     2         

Vũ Hoàng Linh

P. Bí thư

55NL

Triển khai chung các hoạt động

     3         

Trương Thanh Quy

Ủy viên

56CTM

Văn nghệ

     4         

Đỗ Văn Anh

Ủy viên

57CDT

Văn nghệ

     5         

Hoàng Trung Hiếu

Ủy viên

56CDT

Phong trào

     6         

Huỳnh Trọng Sơn

Ủy viên

56CTM

Thi đua, TDTT, Phong trào

     7         

Đinh Thị Diễm Kiều

Ủy viên

58CDT

TDTT

     8         

Bùi Xuân Tường

Ủy viên

55CDT

TDTT

     9         

Lê Thị Thu Hằng

Ủy viên

57NL

Tài chính

   10       

Đỗ Thành Phương

Ủy viên

57NL

Phong trào

   11       

Trần Trọng Thức

Ủy viên

56CDT

Phong trào

   12       

Lê Thanh Trường

Ủy viên

57CTM

Phong trào

   13       

Nguyễn Tấn Lực

Ủy viên

57NL

Phong trào

   14       

Đỗ Hoài Thương

Ủy viên

57NL

Phong trào

   15       

Nguyễn Công Thắng

Ủy viên

58NL

Phong trào

   16       

Lê Đình Khải

Ủy viên dự khuyết

56CTM

TDTT, Văn nghệ

   17       

Vũ Mạnh Tiến

Ủy viên dự khuyết

56NL

Phong trào

   18       

Nguyễn Tuấn Vũ

Ủy viên dự khuyết

56CDT

Phong trào

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh