Tin tức
Đóng

Thiết kế, chế tạo hệ thống phân loại và thống kê cá ngừ theo trọng lượng

Ngày đăng: 05-07-2017 / Đăng bởi: Khoa Cơ khí
Nhóm nghiên cứu Khoa Cơ khí Trường Đại học Nha Trang do TS. Nguyễn Văn Tường làm trưởng nhóm đã thực hiện thiết kế, chế tạo thành công hệ thống cân động theo đơn đặt hàng riêng của Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam thông qua dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh “Thiết kế, chế tạo hệ thống phân loại và thống kê cá ngừ theo trọng lượng cho nhà máy chế biến thủy sản”.

Thiết kế, chế tạo hệ thống phân loại và thống kê cá ngừ theo trọng lượng

Nguyễn Văn Tường

Ở các doanh nghiệp chế biến cá ngừ, trước khi nhập kho, cá được phân loại và thống kê để phục vụ cho việc lập kế hoạch sản xuất. Hiện tại, khâu phân loại cá ở các công ty trong nước được công nhân cân thủ công bằng cân bàn điện tử. Quá trình phân loại cá như vậy có chế là tốn nhiều nhân công, làm tăng chi phí sản xuất; thời gian cá chờ đợi nhập kho lâu, làm giảm chất lượng sản phẩm do bị rã đông. Để khắc phục các hạn chế này, các công ty chế biến cá ngừ cần trang bị hệ thống phân loại cá ngừ theo trọng lượng.

Nhóm nghiên cứu Khoa Cơ khí Trường Đại học Nha Trang do TS. Nguyễn Văn Tường làm trưởng nhóm đã thực hiện thiết kế, chế tạo thành công hệ thống cân động theo đơn đặt hàng riêng của Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam thông qua dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh “Thiết kế, chế tạo hệ thống phân loại và thống kê cá ngừ theo trọng lượng cho nhà máy chế biến thủy sản”. Hệ thống cân bao gồm 4 băng tải và một hệ thống điều khiển chung. Cá được công nhân đưa từng con lên băng tải nạp liệu. Từ đó, cá được chuyển đến băng tải gia tốc có tốc độ bằng tốc độ của băng tải cân. Từng con cá sẽ đi qua băng tải và quá trình cân được diễn ra liên tục, tự động. Cá sau khi được cân sẽ di chuyển đến băng tải phân loại. Theo yêu cầu phân loại của Công ty, cá thành 8 cỡ khác nhau. Sau khi cá được cân, tùy theo khối lượng của nó mà nó sẽ được gạt vào 1 trong 8 sọt dựng cá bố trí hai bên và tại đầu cuối của băng tải phân loại. Năng suất phân loại đạt 10 tấn/giờ khi phân loại cá có khối lượng lên đến 15 kg/con. Sai số phân loại nhỏ hơn 100 g. Cá nguyên liệu sau khi phân loại sẽ được đưa đi hấp, phục vụ cho các công đoạn chế biến cá ngừ xuất khẩu. Hệ thống điều khiển cho phép thống kê số lượng cá theo từng cỡ. Dữ liệu về phân loại và thống kê cá có thể được xuất dưới dạng file text và lưu vào USB.

Tại buổi nghiệm thu cấp tỉnh, Hội đồng nghiệm thu do Sở KHCN Khánh Hòa thành lập đã đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu và đơn vị chủ trì (Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam). Thành công của dự án là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa 3 nhà đó là nhà nước (Sở KHCN Khánh Hòa), nhà khoa học (Khoa Cơ khí, Trường Đại học Nha Trang) và nhà doanh nghiệp (Công ty TNHH Cá ngừ Việt Nam).

Chạy thử nghiệm hệ thống phân loại và thống kê cá ngừ

Hội đồng nghiệm thu dự án

 

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh