Tin tức
Đóng

Khoa Cơ khí tổ chức thành công hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo

Ngày đăng: 09-07-2017 / Đăng bởi: Khoa Cơ khí

        Có nhiều cách phân loại phương pháp dạy học đại học khác nhau. Các phương pháp dạy học cụ thể cơ bản là: thuyết trình, đàm thoại, trình diễn, làm mẫu, luyện tập, thực nghiệm, thảo luận, nghiên cứu trường hợp, trò chơi, đóng vai, mô phỏng, nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ phân tích, ... Việc lựa chọn và sử dụng phương pháp dạy học phải căn cứ vào những yếu tố đang trực tiếp chi phối nó. Các yếu tố đó là: mục tiêu dạy học, nội dung dạy, phương tiện dạy, giảng viên, sinh viên, không gian và thời gian dạy học, ngành học, chuyên ngành đào tạo, môn học. Khi dạy học cần phải phối hợp các phương pháp dạy học với nhau khi dạy học đại học. Sỡ dĩ như vậy là vì mỗi phương pháp dạy học có những ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng khác nhau, không có phương pháp nào là vạn năng cho mọi môn học, mọi đối tượng hay mọi hoàn cảnh dạy học.

       Hoàn thiện chương trình học phần bằng cách bổ sung hoạt động dạy-học nhằm đạt mục tiêu của từng chủ đề là một trong những nhiệm vụ công tác năm học quan trọng của Khoa, đã được đưa vào Kế hoạch năm học của Khoa. Công việc này chính là chủ đề của hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa trong năm học 2016-2017.

        Tại hội thảo, được tổ chức vào ngày 6/7/2017, 6 giảng viên thuộc Bộ môn Chế tạo máy và Bộ môn Cơ điện tử đã trình bày 6 tham luận về việc bổ sung các hoạt động dạy-học của từng chủ để của 3 học phần ngành Công nghệ chế tạo máy và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. Các báo cáo viên đã thể hiện việc tích hợp các hoạt động dạy và học một cách linh hoạt tùy theo đặc điểm của từng học phần và dựa trên cơ sở điều kiện vật chất của Trường. Các giảng viên tham gia hội thảo đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện đề cương chi tiết học phần.                                                                                                              TS. Nguyễn Văn Tường

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh