Tin tức
Đóng

Làm việc và hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo với Công ty Đăng Phong

Ngày đăng: 20-02-2017 / Đăng bởi: Khoa Cơ khí
Ngày 24/12/2016, Đại diện các CBGV của Khoa Cơ khí đã đến thăm và làm việc với Công ty Đăng Phong tại Đăk-Lawk nhằm triển khai mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo giữa các DN sản xuất trong nước với Trường ĐH Nha Trang

Đại diện phía Khoa Cơ khí, TS. Đặng Xuân Phương

Đại diện Công ty Đăng Phong, ông Nguyễn Đăng Phong

Hai bên đã thống nhất ghi nhớ một số nội dung để triển khai hợp tác như sau:

1. Về đào tạo: Công ty Đăng Phong hỗ trợ Khoa Cơ khí trong việc nghiên cứu thực tế sản xuất của GV Khoa Cơ khí và nhận SV ngành Cơ điện tử, Nhiệt lạnh, Chế tạo máy và Công nghệ kỹ thuật cơ khí thực tập tại công ty.

2. Về nghiên cứu phục vụ sản xuất: Hai bên cùng phối hợp phát triển các nghiên cứu sau:

- Chế tạo động cơ điện và thiết bị phụ trợ phục vụ nuôi trồng thủy sản

- Khoa Cơ khí, Trường ĐH Nha Trang hỗ trợ công ty phát triển thị trường sản phẩm thuyền thúng I-nox

- Thiết kế chế tạo, cải tiến lò đốt rác thải ở địa bàn Đăk-Lăk

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh