DANH MỤC TIN
Đóng

   Tin tức về lĩnh vực cơ khí

   Đào tạo & Nghiên cứu KH

   Hợp tác đối ngoại   

  Công tác SV, đoàn thể 

  Cựu SV 

Tin tức
Đóng

GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ERASMUS+ TẠI CỘNG HÒA SÉC

Ngày đăng: 19-09-2018 / Đăng bởi: Khoa Cơ khí
Trong khuôn khổ chương trình Erasmus+ được ký kết giữa Khoa Cơ khí Trường Đại học Nha Trang (NTU) và Khoa Cơ khí Trường Đại học Kỹ thuật Liberec (TUL), Cộng hòa Séc, Khoa Cơ khí NTU đã cử hai giảng viên thuộc bộ môn Chế tạo máy tham gia chương trình trao đổi giảng viên của hai bên trong năm 2018.
Trong khuôn khổ chương trình Erasmus+ được ký kết giữa Khoa Cơ khí Trường Đại học Nha Trang (NTU) và Khoa Cơ khí Trường Đại học Kỹ thuật Liberec (TUL), Cộng hòa Séc, Khoa Cơ khí NTU đã cử hai giảng viên thuộc bộ môn Chế tạo máy tham gia chương trình trao đổi giảng viên của hai bên trong năm 2018.
Trong thời gian từ ngày 3/9/2018 đến 7/9/2018, TS. Nguyễn Văn Tường và TS. Trần Doãn Hùng đã thực hiện một số hoạt động liên quan đến đào tạo tại Khoa Cơ khí TUL. Ngoài ra, hai giảng viên cũng đã thảo luận với lãnh đạo các bộ môn và Khoa Cơ khí TUL về một số dự án nghiên cứu khoa học có thể được triển khai trong tương lai giữa hai khoa.
Tham gia chương trình Erasmus+ giúp Khoa Cơ khí NTU tăng cường mối quan hệ hợp tác Khoa Cơ khí TUL. Đối với các giảng viên, các trải nghiệm ở TUL giúp họ nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy trong bối cảnh quốc tế, mở rộng mạng lưới liên kết với các nhà khoa học ở TUL.
Đây là lần thứ hai các giảng viên của Khoa Cơ khí tham gia chương trình Erasmus+. Vào năm 2016, Khoa Cơ khí đã cử hai giảng viên tham gia giảng dạy ngắn hạn tại Trường Đại học Jan Evangelista Purkyně ở Ústí nad Labem, Cộng hòa Séc.

Nguyễn Văn Tường
Rô bốt thăng bằng - một nghiên cứu mới nhất của bộ môn Cơ học (TUL)


Cong ty cong nghe Nguyen Thanh