Tin tức
Đóng

KHOA CƠ KHÍ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CBVC NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 13-02-2017 / Đăng bởi: Khoa Cơ khí
Ngày 15 tháng 9 năm 2015, Khoa Cơ khí đã tiến hành Hội nghị CBVC năm học 2015–2016 nhằm thảo luận xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và biện pháp thực hiện kế hoạch của Khoa trong năm học 2015-2016; góp ý cho dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Trường. Tham dự Hội nghị gồm đông đủ CBVC của Khoa. CBVC trong Khoa đã nghiêm túc góp ý, bổ sung các nội dung trong kế hoạch của Khoa cho năm học mới cũng như các văn bản của Trường.
Tại Hội nghị, toàn thể CBVC Khoa Cơ khí nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2015-2016. theo đó, một số nội dung quan trọng Khoa phải thực hiện trong năm học tới như sau:

1. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động do Trường phát động, tiếp tục chấn chỉnh và xây dựng nếp văn hóa công sở và xây dựng hoặc phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc, các gương người tốt, việc tốt để nêu gương trong Khoa, Nhà trường.

2. Xây dựng hồ sơ mở ngành Kỹ thuật Cơ khí bậc tiến sỹ, hoàn thiện chương trình đào tạo đại học các ngành do Khoa quản lý. Phấn đấu xuất bản 1 – 2 giáo trình hoặc tài liệu tham khảo.

3. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thúc đẩy hoạt động KHCN giai đoạn 4/2014-5/2016. Phấn đấu có ít nhất 10 bài báo công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước hoặc hội thảo quốc gia, quốc tế. Tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả NCKH phục vụ đào tạo.

4. Tiếp tục khai thác mối quan hệ với Đại học Kỹ thuật Liberec. Triển khai hợp tác một số trường đại học, viện và doanh nghiệp về đào tạo và NCKH. Tiếp tục quảng bá ngành nghề để thu hút sinh viên.

5. Duy trì và phát triển các câu lạc bộ chuyên môn trong Khoa. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ học tập cho sinh viên.

6. Thực hiện tự quy hoạch chuyên môn nhằm đạt tiêu chuẩn chức danh GV, GVC và GVCC theo thông tư 36.

Toàn thể CBVC trong Khoa hứa quyết tâm thực hiện thành công và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu trong Nghị quyết cho năm học mới.

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh