Thông tin tuyển sinh
Minimize

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

1. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Chi tiết: https://tuyensinh.ntu.edu.vn/


Năm 2020, khoa Điện – Điện tử tiếp tục tuyển sinh ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, hệ Đại học và Cao đẳng chính quy. Chỉ tiêu và các tổ hợp tuyển sinh như bảng 1. Bảng 1: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020, ngành CNKT Điện – Điện tử

STT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Tổ hợp tuyển sinh

Ghi chú

1

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (Đại học)

140

A00; A01; C01; D07

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh