Chương trình học phần và Giảng dạy học phần
Minimize

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN CẬP NHẬT TỪ K58

(Do bộ môn Điện tử - Tự động quản lý)

Cảm biến và ứng dụng

Cấu kiện điện tử

Điện tử công suất

Điện tử hàng hải

Điện tử số

Điện tử tương tự

Thực hành điện tử tương tự

Điều khiển tự động

Đồ án thiết kế mạch điện tử

Đo lường điện, điện tử

Khoa học và vật liệu nano

Kỹ thuật Audio-video

Kỹ thuật điện tử

Tiếng anh chuyên ngành điện – điện tử

Kỹ thuật truyền số liệu

Kỹ thuật Vi xử lý

Mạng không dây

Mạng truyền thông công nghiệp

Nguyên lý mạch tích hợp

Quang điện tử

SCADA-DCS

Thực hành điện tử

Thực hành kỹ thuật điện tử

Vi điều khiển


Xử lý tín hiệu số


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (TRƯỚC K58)
PHẦN ĐIỆN TỬ (DO BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG QUẢN LÝ)

1. Điện tử tương tự                                                                                      

2. Điều khiển thông minh                                                                            

3. Điều khiển tự động                                                                                  

4. Định vị vệ tinh                                                                                          

5. Đo lường và cảm biến                                                                             

6. Kỹ thuật Audio - Video tương tự                                                               

7. Kỹ thuật truyền số liệu                                                                              

8. Kỹ thuật vi xử lý                                                                                         


9. Mạng không dây                                                                                         

10. Quang  điện tử                                                                                         

11. Tự động hóa quá trình công nghệ

12. Thực hành điện tử

13.
Trường điện tử


14. Vi điều khiển

15. Xử lý tín hiệu số

16. Khoa học và vật liệu nano

17. Kỹ thuật anten

18.
Cấu kiện điện tử


19. Điện tử công suất

20. Kỹ thuật điện và điện tử

21. Kỹ thuật điện tử


=======================================================================================
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN, HỌC KY 2,NĂM HỌC 2018 -2019


STT

LỚP

 HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

1

59 DDT1, 59 DDT2

Điện tử số

Nhữ Khải Hoàn

2

59C.DDT

Điện tử số

Nhữ Khải Hoàn
Nguyễn Văn Lợi

3

60C.DDT

Kỹ thuật điện tử số

Nhữ Khải Hoàn

4

59CNOT1,59CNOT2,59CNOT3

Kỹ thuật điện tử

Nhữ Khải Hoàn

5

58 DDT1, 58 DDT2

Tiếng Anh chuyên ngành

Hoàng Thị Thơm

6

60CDT

Kỹ thuật điện tử

Hoàng Thị Thơm

7

60 DDT1, 60 DDT2

Cấu kiện điện tử

Hoàng Thị Thơm

8

60C.DDT

Kỹ thuật điện tử tương tự

Hoàng Thị Thơm

9

60C.CNTT1 , 60C.CNTT2

Kỹ thuật điện - điện tử

Hoàng Thị Thơm

10

57DDT1,57DDT2

Vi Điều Khiển

Nguyễn Thanh Tuấn

11

58 DDT1, 58 DDT2

Vi Điều Khiển

Nguyễn Thanh Tuấn

12

59CTM

Điện Tử Công Nghiệp

Nguyễn Thanh Tuấn

13

58 DDT1, 58 DDT2

Điều Khiển Tự Động 

Nguyễn Thị Thùy

14

58 DDT1, 58 DDT2

Thực hành Điều Khiển Tự Động

Nguyễn Thị Thùy

15

59 DDT1, 59 DDT2

Đo lường Điện - Điện tử

Nguyễn Thị Thùy

16

59C.DDT

Điện Tử Công Suất

Nguyễn Thị Thùy

17

59C.DDT   Điều Khiển Tự Động Nguyễn Thị Thùy
18 59DDT1 ,59DDT2 Thực hành điện tử số Nguyễn Văn Lợi
19 60C.DDT Thực hành Kỹ thuật điện tử tương tự Nguyễn Văn Lợi
20 58DDT2 Thực hành điện tử Nguyễn Văn Lợi
21 60C.DDT Thực hành kỹ thuật điện tử số Nguyễn Văn Lợi
22 59DDT1, 59DDT2
Khoa Học Và Vật Liệu Nano
Phan Văn Cường 
23 60C.CNOT1,2,3
Kỹ thuật Điện - Điện Tử
Nguyễn Ngọc Hạnh


========================================================================

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019

STT

LỚP

 HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

1

57 DDT1, 57 DDT2

Đồ án thiết kế mạch điện tử

Nhữ Khải Hoàn

2

58 KTCK1, 58 KTCK2

Điện tử công nghiệp

Nhữ Khải Hoàn

3

59 CNMT

Kỹ thuật điện và điện tử

Nhữ Khải Hoàn
(Nguyễn Ngọc Hạnh - trợ giảng)

4

57 DDT1, 57 DDT2

Mạng truyền thông công nghiệp

Hoàng Thị Thơm

5

59 DDT1, 59 DDT2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Hoàng Thị Thơm

6

59 DDT1, 59 DDT2

Điện tử tương tự

Hoàng Thị Thơm

7

57 DDT1, 57 DDT2

Kỹ thuật Audio-Video

Nguyễn Văn Hân

8

58 DDT1, 58 DDT2

Kỹ thuật truyền số liệu

Nguyễn Văn Hân

9

58 DDT1, 58 DDT2

Điện tử công suất

Nguyễn Thị Thùy

10

58 DDT1, 58 DDT2

Cảm biến và ứng dụng

Nguyễn Thị Thùy

11

58 DDT1, 58 DDT2

Thực hành đo lường và cảm biến

Nguyễn Thị Thùy

12

58 DDT1, 58 DDT2

Kỹ thuật Vi xử lý

Nguyễn Thanh Tuấn

13

58 DDT1, 58 DDT2

Thực hành Kỹ thuật Vi xử lý

Nguyễn Thanh Tuấn

14

58 DDT1, 58 DDT2

Xử lý tín hiệu số

Nguyễn Thanh Tuấn

15

57 DDT1, 57 DDT2, 58 CDDT

Thực hành điện tử

Nguyễn Văn Lợi

16

59 DDT1, 59 DDT2, 59 CDDT

Thực hành điện tử tương tự

Nguyễn Văn Lợi

17

59 CDDT   Điện tử tương tự  Nguyễn Ngọc Hạnh 

=================================================================================

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018

STT

LỚP

HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

1

58 CNOT 1, 2, 3

Kỹ thuật điện tử

Nhữ Khải Hoàn

2

58 DDT1, 2

Điện tử số

Nhữ Khải Hoàn

3

58 C DDT

Điện tử số

Nguyễn Văn Hân

4

59 C DDT

Cấu kiện điện tử

Nguyễn Văn Hân

5

57 C DDT

Kỹ thuật Audio-Video

Nguyễn Văn Hân

6

57 DDT 1, 2

Điện tử hàng hải

Trần Tiến Phức

7

58 DDT 1, 2

Khoa học và vật liệu nano

Trần Tiến Phức

8

59 DDT 1, 2

Cấu kiện điện tử

Trần Tiến Phức

9

56 DDT

Vi điều khiển

Nguyễn Thanh Tuấn

10

58 CTM

Điện tử công nghiệp

Nguyễn Thanh Tuấn

11

57 DDT 1, 2

Kỹ thuật vi xử lý

Nguyễn Thanh Tuấn

12

58 DDT 1, 2

Đo lường điện – điện tử

Nguyễn Thanh Tuấn

13

57 DDT 1, 2

Điện tử công suất

Nguyễn Thị Thùy

14

58 C DDT

Điện tử công suất

Nguyễn Thị Thùy

15

58 C DDT

Điều khiển tự động

Nguyễn Thị Thùy