Liên hệ
Đóng
Văn phòng Khoa Điện-Điện tử
Khu Giảng đường G1, Trường Đại học Nha Trang
02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa
Thư ký khoa: Phạm Thị Liên, Di động: 098 580 2316, Email: lienpt@ntu.edu.vn


Ban chủ nhiệm Khoa

1. Quyền trưởng Khoa: ThS. Nhữ Khải Hoàn

Điện thoại:  (0258) 2.471 452    ; Di động: 0913.433.877

Email: hoannk@ntu.edu.vn

2. Phó trưởng Khoa: 


Điện thoại: 
Email: 


Công đoàn khoa
Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Văn Lợi

Điện thoại: 
Email: loinv@ntu.edu.vn


Đoàn thanh niên
Bí thư đoàn khoa: Nguyễn Thanh Tuấn

Điện thoại:          
Email: tuannt@ntu.edu.vn