Đóng
  
Giới thiệu
Đóng

Họ và tên

HOÀNG THỊ THƠM

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ: Kỹ thuật điều khiển tự động

Chức vụ

Quá trình đào tạo

Đại học: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thạc sĩ: Học viện Kỹ thuật Quân sự
Tiến sĩ: Đại học quốc gia Khoa học Kỹ thuật Cao Hùng (Đài Loan)

Các môn học giảng dạy

Điều khiển tự động

Đo lường và cảm biến

Kỹ thuật điện tử

Hướng nghiên cứu chính

Kỹ thuật điều khiển tự động

Hệ thống truyền tải điện năng

Liên hệ

- Bộ môn Điện tử - Tự động, nhà B3 trường Đại học Nha Trang

Emai: thomht@ntu.edu.vn