Đóng
  
Thông tin cá nhân
Đóng

Họ và tên

NGUYỄN THANH TUẤN

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ: Điện tử viễn thông

Chức vụ

Quá trình đào tạo

Đại học: Đại học Bách Khoa TP. HCM

Thạc sĩ: Đại học Bách Khoa TP. HCM

Các môn học giảng dạy

Kỹ thuật vi xử lý

Vi điều khiển

Nguyên lý mạch tích hợp

Hướng nghiên cứu chính

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật viễn thông

Liên hệ

Bộ môn Điện tử - Tự động, nhà B3 trường ĐH Nha Trang

Email: tuannt@ntu.edu.vn