Môn học
Đóng

Kỹ thuật Audio – Video

Kỹ thuật truyền số liệu

Cấu kiện điện tử

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật Audio - Video
Đóng

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các hệ thống xử lý tín hiệu âm thanh, hình ảnh (audio-video) tương tự và số. Nhằm giúp người học hiểu biết được cơ bản về các kỹ thuật cơ bản trong âm thanh, hình ảnh như: khuếch đại, điều chế, số hóa, mã hóa, nén,…Ứng dụng trong vận hành, bảo dưỡng, phân tích và thiết kế các hệ thống audio-video trong thực tế.


Bài giảng PPT
 
Kỹ thuật truyền số liệu
Đóng
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng truyền số liệu và các kỹ thuật nhằm đảm bảo truyền số liệu một cách tin cậy giữa hai thiết bị trong mạng truyền số liệu. Cu thể là các kỹ thuật mã hóa dữ liệu, các kỹ thuật điều khiển lỗi, điều khiển luồng dữ liệu, các giao thức cơ bản, các kỹ thuật chuyển mạch, các kỹ thuật ghép, tách kênh,...; nhằm giúp người học có thể vận dụng kiến thức này để vận hành, tính toán thiết kế, cài đặt, bảo trì, sửa chữa các mạng truyền số liệu như mạng máy tính và một số hệ thống mở khác.

Bài giảng xem tại đây
Cấu kiện điện tử
Đóng

Học phần trang bị kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện điện tử cơ bản như: các linh kiện thụ động, các linh kiện bán dẫn, các linh kiện quang điện tử, các linh kiện hiển thị, vi mạch tích hợp,…nhằm giúp người học có thể vận dụng để tính toán, lựa chọn linh kiện trong thiết kế mạch điện tử.
Bài giảng xem tại đây