Đóng
  
Thông tin cá nhân
Đóng

Họ và tên

NGUYỄN VĂN LỢI

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư:

Giảng viên thực hành

Chức vụ

Chủ tịch công đoàn

Quá trình đào tạo

Đại học sư phạm kỹ thuật TP. HCM

Các môn học giảng dạy

Thực hành Điện tử

Thực hành Điện tử tương tự

Thực hành Kỹ thuật Audio - Video

Hướng nghiên cứu chính

Liên hệ

 Bộ môn Điện tử - Tự động, nhà B3 trường Đại học Nha Trang

Emai: loinv@ntu.edu.vn