Đóng

Họ và tên

NHỮ KHẢI HOÀN

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ: Kỹ thuật tự động hóa

Nghiên cứu sinh

Chức vụ

Q. trưởng Khoa

Quá trình đào tạo

Đại học: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thạc sĩ: Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM

Các môn học giảng dạy

Điều khiển tự động

Thiết kế mạch điện tử

Điện tử số

Đồ án thiết kế mạch điện tử

Hướng nghiên cứu chính

Kỹ thuật tự động hóa và điều khiển

Thiết kế mạch điện tử

Liên hệ

Bộ môn Điện tử - Tự động, nhà B3 trường ĐH Nha Trang

Email: hoannk@ntu.edu.vn