Ảnh chân dung
Đóng

 
Đóng

Họ và tên 

Phan Nhật Nguyên 

Trình độ chuyên môn

Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ

Quá trình đào tạo

Đại học: ĐH Khoa học tự nhiên Tp.HCM
Cao học: ĐH Sư Phạm Hà Nội

Học phần giảng dạy

1. Vật lý đại cương
2. Thực hành Thí nghiệm Vật lý đại cương

Nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên
Lý lịch khoa học

Liên hệ

Phone: 0987770615
Email: nguyenpn@ntu.edu.vn