Ảnh chân dung
Đóng
 
Đóng

Họ và tên 

Phan Văn Tiến

Trình độ chuyên môn

Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ

Quá trình đào tạo

Đại học: ĐH Tổng hợp Tp.HCM
Cao học: ĐH Đà Lạt

Học phần giảng dạy

1. Vật lý đại cương
2. Thực hành Thí nghiệm Vật lý đại cương

Nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên
Lý lịch khoa học

Liên hệ

Phone: 0905913828
Email: tienpv@ntu.edu.vn