Đóng
  
Thông tin cá nhân
Đóng

Họ và tên

TRẦN ĐỨC DŨNG

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ: Điện tử viễn thông

Nghiên cứu sinh (Nhật Bản)

Chức vụ

Quá trình đào tạo

Đại học: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thạc sĩ: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các môn học giảng dạy

Điện tử số

Kỹ thuật điện tử

Hướng nghiên cứu chính

Robot

Xử lý tín hiệu

Liên hệ

Bộ môn Điện tử - Tự động, nhà B3 trường Đại học Nha Trang

Emai: dungtd@ntu.edu.vn