Co Bay
Minimize

Tiện ích trên trang web
Minimize
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Minimize
Hệ thống nội bộ
Minimize
Hỗ trợ trực tuyến
Minimize

Hotline
058 247 1392058 247 1392

                                                                        
                                                                             
Thành viên online
Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: BM Luật
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 5

People Online People Online:
Visitors Visitors: 42
Members Members: 0
Total Total: 42

Online Now Online Now:
Công đoàn Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
Minimize
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
      
        Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học XHCN của người lao động.)

        Chủ tịch Công đoàn BP Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn: ThS. Đỗ Văn Đạo  

 DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA NHIỆM KỲ 2017 - 2022

         1. Ths. Đỗ Văn Đạo - Chủ tịch Công đoàn Khoa

         2. Ths. Trần Thị Việt Hoài - Phó chủ tịch Công đoàn Khoa

         3. TS. Nguyễn Hữu Tâm - UVBCH Công đoàn Khoa

         4. TS. Trần Trọng Đạo

         5. ThS. Ngô Văn An

         6. TS. GVC. Tô Thị Hiền Vinh

         7. ThS. Trần Thị Tân

         8. ThS. Trịnh Công Tráng

         9. ThS. Vũ Thị Bích Hạnh

         10. ThS. Nguyễn Văn Hạnh

         11. ThS. Trương Thị Xuân

         12. TS. Phạm Thị Châu Hồng (đang học ở nước ngoài)

         13. ThS. Lê Thị Thanh Ngà

         14. ThS. Nguyễn Thị Lan

         15. ThS. Đinh Thị Sen

         16. Th. Lê Hoàng Phương Thủy

         17. ThS. Huỳnh Phương Duyên