Liên kết website
Minimize
Giới thiệu về Khoa Khoa học Chính trị
Minimize

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

        Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (trước đây là Khoa Khoa học Chính trị được thành lập theo Quyết định số 986 ngày 06 tháng 09 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang), tiền thân là Khoa Lý luận Chính trị được thành lập cùng với ngày thành lập Trường Đại học Thủy sản năm 1959 - nay là ĐH Nha Trang.

        Thực hiện quyết định số 100/QĐ-ĐHNT, ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nha Trang, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có chức năng và nhiệm vụ sau:

        1. Giảng dạy, nghiên cứu khoa học về xã hội, nhân văn và lý luận chính trị.

        2. Tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC và SV trong Trường.

        3. Thực hiện các nhiệm vụ như khoa chuyên ngành (riêng nhiệm vụ xây dựng, quản lý chương trình đào tạo, và tổ chức đào tạo một hoặc một số chuyên ngành bậc ĐH, CĐ chỉ phải thực hiện khi được Hiệu trưởng giao quản lý một hoặc một số ngành, chuyên ngành). Ngoài ra, thực hiện thêm một số nhiệm vụ sau:

        a. Tham gia công tác báo cáo viên và xây dựng đề cương báo cáo một số chuyên đề thời sự, nghị quyết;

        b. Phối hợp Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên và Phòng Hợp tác đối ngoại viết bài tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

        c. Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, tổ chức sưu tầm bổ sung, lưu trữ tư liệu và quản lý dữ liệu thông tin cựu cán bộ viên chức, cựu sinh viên và người học tại Nhà truyền thống của Nhà trường.