Tiện ích trên trang web
Minimize
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Minimize
Giới thiệu nhân sự của Khoa
Minimize

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA KH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

         Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (trước đây là Khoa Khoa học Chính trị được thành lập theo Quyết định số 986 ngày 06 tháng 09 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang), tiền thân là Khoa Lý luận Chính trị được thành lập cùng với ngày thành lập Trường ĐH Thủy sản năm 1959 - nay là Đại học Nha Trang.  

         Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn bao gồm có 3 Bộ môn ( BM Lý luận Chính trị, BM Khoa học Xã hội & Nhân văn, BM Luật). Khoa có cơ cấu tổ chức như sau: