Tiện ích trên trang web
Minimize
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Minimize
Thế hệ lãnh đạo của Khoa
Minimize

TỪ NĂM 1959 ĐẾN NAY, CÁC CÁN BỘ GIẢNG DẠY SAU ĐÂY 

 ĐÃ ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG KHOA:
 

1. Cử nhân Trịnh Ngọc Ấn

2. Cử nhân Đặng Tấn Phể

3. Cử nhân Nguyễn Tấn Nhiếp

4. Cử nhân Nguyễn Trọng Bình

5. Cử nhân Hoàng Đình Xích 

6. Cử nhân Trần Khắc Chất

7. Cử nhân - GVC Bùi Văn Côn

8. TS - GVC Nguyễn Trọng Thóc

9. TS - Trần Trọng Đạo