Text/HTML
Đóng

STT

HỌ VÀ TÊN CB GIẢNG DẠY

(click chuột vào tên để vào trang web của từng GV)


CHỨC VỤ

1

Th.S. Lê Việt Phương

Phụ trách bộ môn
Bí thư chi bộ khoa KHCT

2

Th.S. Lê Thị Thanh Ngà


3

Th.S. Nguyễn Thị Lan

4

Th.S. Trần Thị Việt Hoài

5

Th.S. Đinh Thị Sen

6

Th.S. Huỳnh Phương Duyên

7

Th.S. Lê Hoàng Phương Thủy

         

8

Th.S. Trương Võ Quốc Việt

Nghỉ không lương từ 1/3/2016 đến 28/2/2017.