Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Đề cương chi tiết học phần năm học 2017 - 2018
Đóng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN HK II, NĂM HỌC 2018 - 2019

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN
1.1. Nguyễn Văn Hạnh 
1.2. Trịnh Công Tráng
1.3. Trương Thị Xuân
2. ĐỀ CƯƠNG CTHP NGUYÊN LÝ CN MÁC-LENIN 2
2.1. Phạm Quang Huy
2.1. Nguyễn Hữu Tâm
2.3. Đỗ Văn Đạo
2.4. Vũ Thị Bích Hạnh
2.5. Tô Thị Hiền Vinh
2.6. Trần Thị Lệ Hằng
2.7. Ngô Văn An
3. ĐÊ CƯƠNG CTHP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
3.1. Trần Trọng Đạo
3.2. Trần Thị Tân
4. ĐỀ CƯƠNG CTHP Chính Trị 1
4.1. Nguyễn Văn Hạnh
4.2. Trần Thị Tân
4.3. Trịnh Công Tráng
4.4. Đỗ Văn Đạo
4.5. Nguyễn Hữu Tâm
5. ĐỀ CƯƠNG CTHP LOGIC
5.1. Nguyễn Hữu Tâm
5.2. Ngô Văn An