Co Bay
Đóng

Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Phim giới thiệu về Trường
Đóng
Liên kết website
Đóng
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng

Hotline
058 247 1392058 247 1392

                                                                        
                                                                             
Giới thiệu về Khoa Khoa học Chính trị
Đóng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn trước kia là Khoa Khoa học Chính trị được thành lập theo Quyết định số 986 ngày 06 tháng 09 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang. Khoa Khoa học Chính trị mà trước đây là Khoa Lý luận Chính trị đã được thành lập cùng với ngày thành lập Trường Đại học Thủy sản năm 1959 - nay là Đại học Nha Trang. Từ đó đến nay, Khoa luôn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh sinh viên của Trường. Hiện nay, Khoa Khoa học Chính trị hoạt động theo quyết định số 1484/QĐ-ĐHNT, ngày 4 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nha Trang.

Theo Quyết định của Hiệu trưởng. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có các chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Quản lý biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo.

2. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBVC, tham gia công tác

giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho CBVC và HSSV.

3. Quản lý công tác giảng dạy và công tác nâng cao chất lượng đào tạo của CBGD

4. Quản lý CBVC của đơn vị và tài sản thiết bị được giao.

5. Tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục

chính trị tư tưởng cho CBVC và HSSV trong Trường, cụ thể:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống

cho toàn thể CBVC, HSSV.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, luật pháp của

Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường cho CBVC và HSSV.

- Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của CBVC và HSSV.

- Đưa tin về các hoạt động của trường trên các phương tiện truyền thông.
Tin tức
Đóng
Tin của Khoa  
Cuộc tiến công Tết Mậu Thân tại Khánh Hòa Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968 – 2018). 29/01/2018 1:49:38 SA
Tin Công đoàn Khoa  
Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 Tọa đàm "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" của cán bộ viên chức, hội thi của sinh viên. 29/03/2017 2:31:58 CH
Tin Chi đoàn Khoa  
Đoàn Thanh niên Trường tổ chức hội thao dân gian chào mừng 26/3Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017). 29/03/2017 8:50:09 SA
Tin Chi bộ Khoa  
Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2017 - 2020 Đồng chí Trần Trọng Đạo được bầu làm Bí thư Chi bộ. 19/10/2017 10:55:58 SA
Trao đổi học tập  
Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Khoa học Chính trị thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 29/03/2017 2:07:44 CH