Co Bay
Đóng

Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Đóng
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng

Hotline
058 247 1392058 247 1392

                                                                        
                                                                             
Các học phần Khoa phụ trách giảng dạy
Đóng

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn giảng dạy các học phần:  

 Lôgic học đại cương

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

 Lịch sử triết học

 
Lịch sử học thuyết kinh tế


 
Triết học cao học

 Pháp luật đại cương

 Tâm lý học đại cương

 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

 
Kỹ thuật soạn thảo văn bản

 Lịch sử văn minh thế giới

 Ngôn ngữ học đối chiếu

 Luật xây dựng

 Dẫn luận ngôn ngữ học


 Nhập môn hành chính nhà nước

 Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tin tức
Đóng
Tin của Khoa  
Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2017 - 2018Tổng kết năm học 2016 - 2017 và thông qua kế hoạch công tác năm 2017 - 2018. 09/08/2017 9:17:57 SA
Tin Công đoàn Khoa  
Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 Tọa đàm "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" của cán bộ viên chức, hội thi của sinh viên. 29/03/2017 2:31:58 CH
Tin Chi đoàn Khoa  
Đoàn Thanh niên Trường tổ chức hội thao dân gian chào mừng 26/3Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017). 29/03/2017 8:50:09 SA
Tin Chi bộ Khoa  
Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộcKỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017). 18/05/2017 11:56:47 CH
Trao đổi học tập  
Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Khoa học Chính trị thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 29/03/2017 2:07:44 CH