Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Đóng
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng

Hotline
058 247 1392058 247 1392

                                                                        
                                                                             
Các môn học Khoa phụ trach giảng dạy
Đóng

Học phần các môn học do Khoa giảng dạy! 

 Môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

 Môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

  Môn Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

  Môn Lôgic học

 Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 Môn Chính trị cho hệ trung cấp

  Môn Pháp luật đại cương

  Môn Khoa học giao tiếp

  Môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản


Tin tức
Đóng
Tin của Khoa  
Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017 12/07/2017 2:56:24 CH
Tin Công đoàn Khoa  
Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 Tọa đàm "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" của cán bộ viên chức, hội thi của sinh viên. 29/03/2017 2:31:58 CH
Tin Chi đoàn Khoa  
Đoàn Thanh niên Trường tổ chức hội thao dân gian chào mừng 26/3Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017). 29/03/2017 8:50:09 SA
Tin Chi bộ Khoa  
Người ra đi tìm đường giải phóng dân tộcKỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017). 18/05/2017 11:56:47 CH
Trao đổi học tập  
Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Khoa học Chính trị thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 29/03/2017 2:07:44 CH