Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Đóng
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng

Hotline
058 247 1392058 247 1392

                                                                        
                                                                             
Các môn học Khoa phụ trach giảng dạy
Đóng

Học phần các môn học do Khoa giảng dạy! 

 Môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

 Môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

  Môn Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

  Môn Lôgic học

 Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 Môn Chính trị cho hệ trung cấp

  Môn Pháp luật đại cương

  Môn Khoa học giao tiếp

  Môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản


Tin tức
Đóng
Tin của Khoa  
Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo Có nhiều kết quả nghiên cứu về lý luận, các phương giảng dạy hiệu quả các học phần 10/01/2017 11:41:24 CH
Tin Công đoàn Khoa  
Sôi nổi hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Hội thao khối cán bộ viên chức và người lao động. 06/12/2016 4:17:27 CH
Tin Chi đoàn Khoa  
Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi Hơn 300 cán bộ viên chức, sinh viên Nhà trường tham gia. 05/10/2016 4:11:00 CH
Tin Chi bộ Khoa  
Chiến thắng biên giới phía Bắc bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc38 năm chiến thắng biên giới phía Bắc (18/3/1979 - 18/3/2017). 17/03/2017 2:32:37 CH
Trao đổi học tập  
Huỳnh Thúc Kháng - Người chí sĩ yêu nước cương trựcKỷ niệm 140 năm ngày sinh quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2016). 03/10/2016 5:02:50 CH