Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Đóng
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng

Hotline
058 247 1392058 247 1392

                                                                        
                                                                             
Chuẩn đầu ra đối với các môn học do Khoa quản lý
Đóng
Chuẩn đầu ra đối với các môn học do Khoa

Khoa học Chính trị giảng dạy


Chuẩn đầu ra đối với các môn học xin mời tải ở đây:


  Chuẩn đầu ra môn Những NL cơ bản của CN Mác-Lênin 1

  Chuẩn đầu ra môn Những NL cơ bản của CN Mác-Lênin 2

  Chuẩn đầu ra môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

 Chuẩn đầu ra môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

  Chuẩn đầu ra môn Lôgic học

 Chuẩn đầu ra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tin tức
Đóng
Tin của Khoa  
Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017 29/03/2017 7:29:22 SA
Tin Công đoàn Khoa  
Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 Tọa đàm "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" của cán bộ viên chức, hội thi của sinh viên. 29/03/2017 2:31:58 CH
Tin Chi đoàn Khoa  
Đoàn Thanh niên Trường tổ chức hội thao dân gian chào mừng 26/3Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017). 29/03/2017 8:50:09 SA
Tin Chi bộ Khoa  
Tỉnh Khánh Hòa phát huy truyền thống vẻ vang trong chiến đấu vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốcChào mừng 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2017. 30/03/2017 8:54:39 CH
Trao đổi học tập  
Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Khoa học Chính trị thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 29/03/2017 2:07:44 CH