Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Đóng
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng

Hotline
058 247 1392058 247 1392

                                                                        
                                                                             
Chuẩn đầu ra đối với các môn học do Khoa quản lý
Đóng
Chuẩn đầu ra đối với các môn học do Khoa

Khoa học Chính trị giảng dạy


Chuẩn đầu ra đối với các môn học xin mời tải ở đây:


  Chuẩn đầu ra môn Những NL cơ bản của CN Mác-Lênin 1

  Chuẩn đầu ra môn Những NL cơ bản của CN Mác-Lênin 2

  Chuẩn đầu ra môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

 Chuẩn đầu ra môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

  Chuẩn đầu ra môn Lôgic học

 Chuẩn đầu ra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tin tức
Đóng
Tin của Khoa  
Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo Có nhiều kết quả nghiên cứu về lý luận, các phương giảng dạy hiệu quả các học phần 10/01/2017 11:41:24 CH
Tin Công đoàn Khoa  
Sôi nổi hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Hội thao khối cán bộ viên chức và người lao động. 06/12/2016 4:17:27 CH
Tin Chi đoàn Khoa  
Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi Hơn 300 cán bộ viên chức, sinh viên Nhà trường tham gia. 05/10/2016 4:11:00 CH
Tin Chi bộ Khoa  
Vai trò của đảng viên sinh viên trong việc phát triển Đảng trong sinh viênChào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2017). 15/02/2017 12:38:27 SA
Trao đổi học tập  
Huỳnh Thúc Kháng - Người chí sĩ yêu nước cương trựcKỷ niệm 140 năm ngày sinh quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2016). 03/10/2016 5:02:50 CH