Kế hoạch công tác tháng 6/2012
Minimize

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ
-----------------

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2012

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g00 ngày 1/6

Chào  cờ

Hội trường số 3

Toàn thể CBVC Khoa

8g30 ngày 1/6

Lễ công bố QĐ trúng tuyển viên chức năm 2012

Phòng họp s 3

Trưởng đơn vị, TBM có viên chức trúng tuyn

Ngày 3, 4/6

Bảo vệ đề cương luận văn CH Nha Trang, Nghệ An, Kiên Giang

GĐ G5

Phòng Trực tuyến

19g ngày 6/6

Họp ban chế đ

Phòng họp s 2

Thầy Ngọc

14g ngày 8/6

Họp tổng hợp đánh giá chuyên môn

BCN Khoa, các trưởng b môn

7g30 ngày 11/6

Họp HĐ thi đua m rộng

Phòng họp s 2

Trưởng Khoa

14g ngày 18/6

Họp HĐ tuyển sinh

Phòng họp s 2

Trưởng Khoa

14g ngày 25/6

Tập huấn Trưởng điểm , thư ký, giám sát thi TS

Phòng họp s 2

15g30 ngày 25/6

Họp giao ban công tác sinh viên

Phòng họp s 2

 

7g30 ngày 27/6

Hội nghị sơ kết 2 năm đào tạo tín chỉ

Hội trường thư viện

Trưởng khoa, trưởng bộ  môn

Lịch thông báo sau

Họp Khoa bàn về công tác Đào tạo ĐH và SĐH ở Khoa

Toàn thể CBVC Khoa

Lịch thông báo sau

Hội thảo khoa học Khoa

Toàn thể CBVC Khoa

(Thầy Tựu chủ trì)

7g ngày 29/6

Họp giao ban công tác tháng

Phòng họp số 3

Trưởng Khoa

Công việc cần tiếp tục trin khai trong tháng 6

Xét duyệt đăng ký đ tài cp Trường và đ tài NCKHSV đợt 2 ; sáng kiến cải tiến; biên soạn giáo trình bài giảng

HĐKH Khoa

(nếu có h sơ đăng ký)

Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ mở ngành Marketing

Bộ môn Kinh tế học thực hiện (Thầy Tựu chủ trì)

Triển khai đẩy manh các hoạt động nâng cao nhận thức v đào tạo tín chỉ

 

BCN Khoa + Đoàn thanh niên phối hợp thực hiện

Xúc tiến h sơ Đ án AUF m H đào tạo song ng Chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Thương mại, cp 2 bằng (hợp  tác với các trường ở khối nói tiếng Pháp).

Trưởng Khoa chủ trì

BCN Khoa đề nghị biểu dương thành tích

Về tổ chức phong trào cho sinh viên

Cô Phan Kim Liên

Đăng ký được gói thầu 20 triệu đồng từ Ban tổ chức Giải thi đấu bóng chày Thiếu niên quốc tế cho sinh viên Khoa tham gia Sự kiện (29/6 - 7/7/2012)

Cô Phạm Thị Thanh Thủy

Tài tr cho sinh viên Khoa Kinh tế ở cuộc thi Olympic 2012 thông qua các học bổng học tiếng Anh  (Trung tâm Siêu Anh) trị  giá  26 triệu đồng.

V công tác thông tin web

Cô H Thu Hà

B môn Kinh doanh Thương mại

Hoàn  thành việc  hiệu chỉnh, thiết kế trang web Khoa, B môn với hình thức sinh động, đẹp mắt; nội dung phong phú và được cp nhật liên tục.

Về công tác NCKH

Cô Phạm Thị Thanh Thủy

Bài tham luận tại  tai IIFET 2012 Tanzania được giải thưởng Honorable Mention: “Remuneration Systems and Economic Performance:  Theory and Vietnamese Small-Scale Purse Seine Fisheries” (Pham Thi Thanh Thuy, Ola Flaaten, Nguyen Thi Kim Anh)

 

                                                                                                                 Trưởng Khoa

                                                                                                            Đỗ Thị Thanh Vinh