Minimize

 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2013

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g ngày 3/6

Chào cờ

Hội trường số 1

Toàn thể CBVC Khoa

7g30 ngày 7/6

Hội nghị triển khai công tác Tổng kết năm học

Phòng họp số 2

Trưởng khoa

Ngày 7 và 8/6

Hội đồng đánh giá luận văn Cao học

Viện Khai thác

Các hội đồng

7g30 ngày 12/6

Họp Tổ cải cách tiền lương

Phòng họp số 2

Thầy Tựu

7g30 ngày 17/6

Tọa đàm về đồng bộ hóa Công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên học tốt

Phòng họp số 2

Đại diện Khoa (T. Long)

14g ngày 18/6

Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH-CĐ2013

Phòng họp số 2

Đại diện Khoa (T. Tựu)

7g30 ngày 24/6

Họp giao ban thường niên Đảng ủy – Giám hiệu – Công đoàn – ĐTN

Phòng họp số 2

Đảng ủy viên, UV Thường vụ Công đoàn Trường, UV Thường vụ ĐTN

14g ngày 24/6 (dự kiến)

Họp xét Sáng kiến cấp đơn vị (nếu có hồ sơ đăng ký)

Văn phòng Khoa

 

8g ngày 25/6

Tập huấn Trưởng điểm, thư ký, giám sát

Phòng họp số 3

Danh sách thông báo sau

15g30 ngày 25/6

Họp Giao ban công tác sinh viên

Phòng họp số 2

Thầy Long

7g30 ngày 26/6

Hội nghị Tổng kết công tác Đào tạo năm học 2012-2013 và xây dựng Kế hoạch năm học 2013-2014

Hội trường thư viện

Trưởng Khoa , Phó Khoa, TBM

7g30 ngày 27/6

Họp Hội đồng khoa học đào tạo Trường

 

Cô Vinh

13g30 ngày 27/6

Chấm bảo vệ đề cương Cao học

 

Các hội đồng

7g30 ngày 28/6

Họp giao ban công tác tháng

Phòng họp số 3

Trưởng Khoa

13g30 -17g ngày 28/6

Tổng kết năm học và Hội nghị CBVC năm học 2012-2013

Phòng họp số 3

Toàn  thể CBVC của Khoa.

Công việc trọng tâm và tiếp tục triển khai trong tháng

Tổ chức sinh hoạt học thuật bộ môn

Các b môn KTH, QTKD

Tổ chức thi học kỳ II, kê khai giờ giảng, tổng kết năm học (chấm điểm, xếp loại thi đua)

Các bộ môn và CBVC

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp khoa về  “ Văn hóa  chất lưng”

Cô Vinh, thầy Tựu

Tiếp tục làm việc với các Trường/ Viện/ địa phương trong và ngòai nước về hợp tác trong Đào tạo & NCKH.

Trưởng Khoa, các trưởng bộ môn, các cá nhân đăng ký đề tài NCKH.

Khoa tuyên dương các tập thể, cá nhân

Đóng góp rất tích cực vào sự thành công của Dự án Ohio 2013

Cô Kim Liên, cô Huyền Trang, thầy Xuân Huy, cô Thu Hoài, thầy Thiên Chương, cô Hồng Yến

Đóng góp rất tích cực vào việc vận hành các Chương trình và Khóa bồi dưỡng ngắn hạn ở Khoa, Nhà trường và doanh nghiệp ở Tỉnh.

Thầy Hồ Huy Tựu, thầy Thành Thái

Vận động tài trợ, tổ chức thành công chương trình “Sự kết hợp tuyệt vời” tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên của Khoa.

Thầy Trí Hải, cô Kim Liên

Tập thể LĐXS được QĐ công nhận danh hiệu thi đua của Bộ GD&ĐT

Bộ môn Quản trị du lịch (1 trong 4 bộ môn của Nhà trường được công nhận)


Trưởng Khoa

       Đỗ Thị Thanh Vinh