Minimize

 

Hội thảo khoa học “Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN: cơ hội và thách thức”.

          Ngày 23/01/2015, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Hội thảo khoa học về “Hành vi tiêu dùng mới trong cộng đồng ASEAN: cơ hội và thách thức”. Hội thảo được đồng phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế - Luật với Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang.

        Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có sự hiện diện của TS Hồ Huy Tựu – Phó Trưởng khoa Kinh tế, Đại học Nha Trang; TS Nguyễn Tiến Thông đến từ Đại học Nam Đan Mạch (giảng viên Khoa Kinh tế, Đại học Nha Trang); PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM; Ông Mai Tuấn Kiệt và ông Mai Đức Bảo – Đại diện cho các đơn vị tài trợ; Về phía Trường Đại học Kinh tế - Luật có sự hiện diện của NGƯT.PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường cùng Ban Giám hiệu, các nhà khoa học cùng các học viên cao học và Nghiên cứu sinh của Nhà trường.

Toàn cảnh Hội Thảo

Ban tổ chức nhận kỷ niệm chương của Hội thảo

Hội thảo do PGS.TSKH Phạm Đức Chính, TS Hồ Huy Tựu và TS Nguyễn Tiến Thông chủ trì. Các tham luận được các nhà khoa học trình bày tại Hội thảo xoay quanh những vấn đề về hành vi tiêu dùng của khách hàng trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa trước sự phát triển đa dạng của các loại hình truyền thông, các vấn đề trong Marketing, quan hệ đồng tạo ra giá trị cũng như vấn đề quản trị thương hiệu.


Một góc Hội thảo

           Sau phần phần sinh hoạt chung, Hội thảo tách làm hai hội trường theo nội dung. Nội dung 1: Lý thuyết hành vi và các xu hướng lựa chon tiêu dùng do TS Nguyễn Tiến Thông, TS Nguyễn Văn Ngọc là chủ tọa; Nội dung 2: Hành vi tiêu dùng và thương hiệu do TS Hồ Huy Tựu, TS Huỳnh Thanh Tú và PGS.TS Nguyễn Thị Mai Trang là chủ tọa.

TS Nguyễn Tiến Thông trình bày tham luận

ThS Nguyễn N. Bích Trâm trình bày tham luận


                Với 30 tham luận gửi về Ban tổ chức trong đó, 18 tham luận được chọn trình bày, các nhà khoa học đã mang đến cho Hội thảo nói riêng, cho xã hội nói chung những đóng góp ý nghĩa, thiết thực trong lĩnh vực quản trị và Marketing trước những cơ hội và thách thức khi Cộng đồng ASEAN được thành lập vào năm 2015.


PGS.TSKH Phạm Đức Chính phát biểu tổng kết Hội thảo

                Sau một ngày làm việc, Hội thảo khép lại, những tham luận tại Hội thảo sẽ bước ra cuộc sống thực tiễn, giúp ích cho các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp trong chiến lược quản trị và Marketing.