Bộ môn KDTM
Đóng
Trang chủ Bộ môn

Danh sách GV

Chương trình Đào tạo

Nghiên cứu Khoa học/ Sinh hoạt học thuật

Chương trình GD học phần

Thông báo bộ môn

Hội nghị học tốt ngành - Giao lưu doanh nghiệp

Bản tin BizTradeNews

Trang Facebook của Ngành

Tin tức, sự kiện nổi bật của ngành
Tổng hợp đề tài khóa luận tốt nghiệp

Khóa học Trực tuyến của ngành


  
Enter Title
Đóng
Khóa học trực tuyến (e-course) được thiết kê nhằm mục tiêu hỗ trợ việc học tập tại nhà của sinh viên, cung cấp kiến thức chuyên ngành, tài liệu học tập và giúp sinh viên khai thác tài nguyên học hiệu quả. Bên cạnh đó tăng tính tương tác giữa các sinh viên và giữa sinh viên với giảng viên giảng dạy môn học.
   


Khóa học của ngành
Giảng viên : Lê Thị Thanh Ngân
Đăng ký tham gia vào khoá học trực tuyến miễn phí đi kèm với chương trình giảng dạy trong học kỳ.
Sinh viên có thể tiếp cận Tài liệu Khóa học/ trao đổi thảo luận/nộp bài... qua tài khoản được giảng viên cung cấp hoặc tự tạo tài khoản và gửi yêu cầu đến giảng viên.


1. Thương mại điện tử               Đăng ký khóa học 
 2. Thương mại môi trường       Đăng ký khóa học