Đóng

BỘ MÔN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Welcome to

Trade Department
 

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC

 MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Tiếng Anh Thương mại - Hành trang tiếp cận tương lai nghề nghiệp
Đóng
== Những tài liệu tiếng anh giúp bạn biến giấc mơ thành hiện thực ===

1. Hướng dẫn mẹo học tiếng anh chuyên ngành Thương mại hiệu quả: Bài tham luận Cô Bùi Thu Hoài => Tải về

2. Bài thơ học Tiếng Anh => Tải về

3  Cách nhanh nhất để có được buổi phỏng vấn công việc => Tải về

4  Tạo một hồ sơ ấn tượng như một công cụ tiếp thị cho chính mình => Tải về 

5. Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành - Glossary Of Key Terms International Economics => Tải về

6. Chiến thuật học tiếng anh hiệu quả, link youtube, 5 phần => Xem