Enter Title
Đóng

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Đăng ký đổi mới phương pháp giảng dạy học kỳ 2 - năm học 2013 - 2014

 


Học kỳ 2 - Năm học 2013 - 2014, trên cơ sở định hướng từ cấp trên kết hợp với sự chủ động của các Cán bộ Giảng viên, Bộ môn Kinh tế học - Khoa Kinh tế đã tiến hành xây dựng chương trình đổi mới Phương pháp giảng dạy Đại học theo hướng tích cực, tiếp cận ngày càng gần hơn các phương pháp giảng dạy hiện đại và tiên tiến.
Bản đăng kí đổi mới PPGD của các cá nhân

 STT  Tên GV Tên học phần   Lớp
 1  Vũ Thị Hoa  Marketing căn bản  54TM2
 2. Nguyễn Thị Hải Anh
 Kinh tế vĩ mô
 54KD1