Đóng

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DU LỊ
CH
    
Giới thiệu
Đóng

                
1. Bối cảnh ngành du lịch Việt Nam

Du lịch được xem là một ngành “công nghiệp không khói”, phát triển nhanh chóng và mang lại nguồn thu quan trọng cho các nền kinh tế. Trong sự phát triển lớn mạnh của ngành du lịch thế giới, khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam đã và sẽ tiếp tục là khu vực năng động nhất, có sức thu hút du lịch mạnh mẽ và tăng trưởng nhanh. Trong suốt thập kỷ qua, du lịch Việt Nam tăng trưởng liên tục với tỷ lệ tăng trưởng trung bình trên 10%/năm, thu hút đầu tư mạnh mẽ trong và ngoài nước.

Nguồn: Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch  Việt Nam

Ngành du lịch Việt Nam trên định hướng phát triển đòi hỏi cao đối với nguồn nhân lực trong ngành về trình độ học vấn, kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng quản lý, đồng thời cần có sự tinh tế và nhạy cảm trong kinh doanh du lịch.

2. Sự hình thành và phát triển


Năm 2006, Trường Đại học Nha Trang chính thức đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch. Với sự lớn mạnh của ngành, Bộ môn Quản trị Du lịch chính thức thành lập vào tháng 10 năm 2010. 

Trải qua 7 khóa đào tạo với trên 550 Cử nhân, Bộ môn Quản trị Du lịch đã và đang nỗ lực, phấn đấu và tự tin cung cấp đội ngũ lao động ngành du lịch có chất lượng cao cho xã hội.Cán bộ giảng dạy của Bộ môn Quản trị Du lịch tại Hội nghị học tốt (11/2012)

3. Mục tiêu và định hướng


Cùng với mục tiêu chung của nhà Trường và Khoa, Bộ môn đã và đang cố gắng đào tạo các cử nhân Quản trị Du lịch không những có trình độ chuyên môn cao, đồng thời được trang bị các kỹ năng làm việc công nghiệp hiện đại. Định hướng trong thời gian tới của Bộ môn là:
 
Mở rộng các loại hình đào tạo theo hướng đào tạo đại học (bằng 2), đào tạo liên thông, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn. Hướng phát triển này không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội mà còn là một hình thức giúp bộ môn, Khoa và Nhà trường mở rộng các mối liên kết với các trường Cao đẳng, Trung cấp có đào tạo du lịch trên địa bàn các tỉnh trong khu vực, trong nước và quốc tế, cũng như quảng bá hình ảnh của mình;

Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên trong bộ môn thông qua việc chủ động đăng ký các đề tài khoa học cấp trường, cấp Bộ nhằm hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với ngành du lịch Việt Nam;

Chú trọng hơn nữa đến việc liên kết với các cơ sở kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình kiến tập, thực tập, đi thực tế.


                                                                                                                             Trưởng Bộ môn


            
                                                                                                                                Lê Chí Công